Auteurs

8 producten gevonden.
Een autisme-vriendelijke school; architectuur als eerste stap

Een autisme-vriendelijke school; architectuur als eerste stap

Carolien Rieffe Alexander Koutamanis

Sinds 2017 is het in Nederland wettelijk verplicht dat elk gebouw met een publieke functie voor iedereen toegankelijk is. Echter, de barrières die schoolgaande leerlingen met autisme dagelijks...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-4
Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

Els Blijd-Hoogewys Carolien Rieffe Jill Hoogerwerf Robert Vermeiren

Vrienden hebben is belangrijk. Je kunt samen ergens naartoe, je gevoelens vrij bespreken, het geeft een gevoel van veiligheid. Maar geldt dit voor iedereen? Vriendschappen kunnen ook een keerzijde hebben, en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-3
Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Jorien van Hoorn Carolien Rieffe

Deze studie onderzocht of positieve feedback (duimpjes omhoog) van leeftijdgenoten leidde tot meer sociaal of juist egoïstisch gedrag bij jongeren van 11-17 jaar met autisme en welke factoren samenhingen met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1
Hoe empathisch zijn meisjes met autisme?

Hoe empathisch zijn meisjes met autisme?

Carolien Rieffe Anne Bülow Danique Willems Els Blijd-Hoogewys Lex Stockmann

Hoe autisme zich uit bij meisjes is een relatief onbekend fenomeen. Dit levert problemen op voor de diagnostiek en behandeling omdat er een grote kans bestaat dat autisme bij meisjes niet herkend wordt als het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-2
Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Carolien Rieffe Lucinda Pouw Marieke Bos

Ook kinderen met autisme (in dit artikel over emotie regulatie bij kinderen met autisme beperken wij ons tot de groep met normale cognitieve vermogens, dus een IQ hoger dan 80) hebben behoefte aan sociale...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-4
Gedeelde smart? Empathie bij jonge kinderen met autism

Gedeelde smart? Empathie bij jonge kinderen met autism

Annette van Zijp Carolien Rieffe Lizet Ketelaar Sigrid Kok Lex Stockmann

Empathische vaardigheden van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn minder goed ontwikkeld, zo leert de klinische ervaring, maar ook empirische studies ondersteunen dit. Om mogelijke stagnaties in...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2011-2
Sociale angst bij hoogfunctionerende jongens met een Autismespectrumstoornis: samenhang met affectieve of cognitieve componenten?

Sociale angst bij hoogfunctionerende jongens met een Autismespectrumstoornis: samenhang met affectieve of cognitieve componenten?

Carolien Rieffe Lucinda Pouw Vanja Schnetz Annette van Zijp Mark Meerum Terwogt

Angst, en met name sociale angst, komt in veel sterkere mate voor bij kinderen met een Autismespectrumstoornis (ASS) dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen. In dit onderzoek bekijken we de samenhang van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2011-1
Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Els Blijd-Hoogewys Carolien Rieffe Salima Kamp Justine Pentinga Mia Becker Lisa van Klaveren

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is geprobeerd leerlingen die extra aandacht nodig hebben, onder wie leerlingen met autisme, te includeren in het regulier voortgezet onderwijs. Cijfers wijzen uit...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3