Auteurs

Behandeling

92 producten gevonden.
Aansluiten bij het referentiekader van ouders van kinderen met ASS op zorg

Aansluiten bij het referentiekader van ouders van kinderen met ASS op zorg

Jan-Pieter Teunisse Merel de Jong Brechtje van Gent

Ouders van kinderen met autisme worden vaak zwaar belast. De samenwerking met ouders is een belangrijke pijler voor de tevredenheid van ouders over het hulpverleningstraject. Er is onderzocht welke rol het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-4
Ondersteuning van oudere partners van mensen met ASS

Ondersteuning van oudere partners van mensen met ASS

Machteld Ouwens Rosalien Wilting Yvonne Riphagen Arjan Videler

Een van de aanbevelingen in de Zorgstandaard Autisme is de naasten van clienten met een autismespectrumstoornis (ASS) ondersteuning te geven in hun behoefte aan kennis en handvatten te geven om met de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-4
Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Wilfried Peeters

Psychologische behandeling kan voor kinderen en jongeren met autisme geïndiceerd zijn als onderdeel van een ruimer ondersteuningsaanbod. Communicatiemisverstanden, motivatieproblemen en de andere manier...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-3
Werken aan het zelfbeeld van kinderen met ASS

Werken aan het zelfbeeld van kinderen met ASS

Dr. Bianca Boyer Marga Kwakman Stella Balci

Werken aan je zel eeld is een cognitieve gedragstherapie om het negatieve zelfbeeld van kinderen te verbeteren, gebaseerd op Competitive Memory Training (COMET). Met behulp van een gerandomiseerd...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-1
Towards an Ethics of Autism: a philosophical exploration, door Kristien Hens

Towards an Ethics of Autism: a philosophical exploration, door Kristien Hens

Frederik Boven

Onderzoek naar autisme begon bij (kinder)psychiaters en werd vanaf de jaren 1950 overgenomen door experimenteel psychologen. Vervolgens, vooral in de 21e eeuw, verbreedde het autismeonderzoek naar andere...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-4
Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Gabrine Jagersma Athanasios Maras Sakinah Binti Idris Björn-Jamie van Pelt Jorieke Duvekot Jan van der Ende Neeltje van Haren Kirstin Greaves Lord

De PEERS® (Programma voor de Educatie en vErrijking van Relationele Skills)-training richt zich mede via huiswerkopdrachten en ouderbijeenkomsten op het aanleren van leefijdsadequate...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-4
Autisme en genderidentiteit: aanbevelingen voor de praktijk

Autisme en genderidentiteit: aanbevelingen voor de praktijk

Sigrid Piening Inge van Balkom Annemiek Landlust Anne Margriet Euser Frouktje Zuiderveld

Dit essay beschrijft genderidentiteit in relatie tot autismespectrumstoornissen en legt de nadruk op de rol van de sociale en emotionele ontwikkeling binnen de genderidentiteit en binnen de interpretatie van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-2
Beeldende therapie bij kinderen met ASS

Beeldende therapie bij kinderen met ASS

Celine Schweizer

Kinderen met ASS worden in de praktijk vaak verwezen naar beeldende therapie (BT). Deze behandeling is in Nederland erkend als algemene interventie. Toch is er weinig wetenschappelijk bewijs voor eventuele...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-1
Sportinterventies voor kinderen met autisme: een meta-analyse

Sportinterventies voor kinderen met autisme: een meta-analyse

Dr. Anke Scheeren

Sportbeoefening door kinderen verhoogt niet alleen hun lichamelijke gezondheid, maar verschillende studies wijzen ook op een vooruitgang in executief functioneren en een afname van internaliserende en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-1
Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid

Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid

Roos Birnie Celine Schweizer

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die vastlopen in hun ontwikkeling kunnen op indicatie terecht op de Deeltijdbehandeling van het dr. Leo Kannerhuis. Daar is een vast onderdeel, de beeldende...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2