Auteurs

Behandeling

101 producten gevonden.
Lichaamsgerichte interventies bij autisme: een verkenning

Lichaamsgerichte interventies bij autisme: een verkenning

Kirstin Greaves-Lord Carla van Wensen Eline Huberts Anne-Fleur Stapert Jacqueline Veldman-Keers

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak problemen met prikkelverwerking, zelfregulatie en lichaamsbewustzijn. Dit kan bijdragen aan het ontstaan van angst-, depressie- en burn-out-klachten, die...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-1
Empirisch onderzoek: Beeldende therapie bij volwassenen met autisme

Empirisch onderzoek: Beeldende therapie bij volwassenen met autisme

Nelleke van Harten

Bij vier volwassen met een autismespectrumstoornis (ASS) werd het beeldende therapieprogramma ‘Zelf in Beeld’ (ZiB) geevalueerd voor wat betreft zelfgevoel, emotieregulatie, fl exibiliteit en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-3
Proefschrift: Dierondersteunde interventie voor volwassenen met autisme

Proefschrift: Dierondersteunde interventie voor volwassenen met autisme

Annelies Spek Carolien Wijker Marie-Jose Enders-Slegers Ruslan Leontjevas

Het doel van mijn promotieonderzoek (Wijker, 2022) was om na te gaan of Animal Assisted Therapy (AAT) een positief effect heeft op het zelfinzicht en sociale communicatieve vaardigheden van volwassenen met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-3
Aansluiten bij het referentiekader van ouders van kinderen met ASS op zorg

Aansluiten bij het referentiekader van ouders van kinderen met ASS op zorg

Jan-Pieter Teunisse Merel de Jong Brechtje van Gent

Ouders van kinderen met autisme worden vaak zwaar belast. De samenwerking met ouders is een belangrijke pijler voor de tevredenheid van ouders over het hulpverleningstraject. Er is onderzocht welke rol het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-4
Ondersteuning van oudere partners van mensen met ASS

Ondersteuning van oudere partners van mensen met ASS

Machteld Ouwens Rosalien Wilting Yvonne Riphagen Arjan Videler

Een van de aanbevelingen in de Zorgstandaard Autisme is de naasten van clienten met een autismespectrumstoornis (ASS) ondersteuning te geven in hun behoefte aan kennis en handvatten te geven om met de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-4
Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Wilfried Peeters

Psychologische behandeling kan voor kinderen en jongeren met autisme geïndiceerd zijn als onderdeel van een ruimer ondersteuningsaanbod. Communicatiemisverstanden, motivatieproblemen en de andere manier...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-3
Werken aan het zelfbeeld van kinderen met ASS

Werken aan het zelfbeeld van kinderen met ASS

Dr. Bianca Boyer Marga Kwakman Stella Balci

Werken aan je zel eeld is een cognitieve gedragstherapie om het negatieve zelfbeeld van kinderen te verbeteren, gebaseerd op Competitive Memory Training (COMET). Met behulp van een gerandomiseerd...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-1
Effects of Pivotal Response Treatment for children with autism

Effects of Pivotal Response Treatment for children with autism

Manon W.P. de Korte

Bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) – ook wel aangeduid als autisme – is er sprake van beperkingen op het gebied van de sociale communicatie en interactie, stereotiepe en repeterende...
Meer info
Gratis
Towards an Ethics of Autism: a philosophical exploration, door Kristien Hens

Towards an Ethics of Autism: a philosophical exploration, door Kristien Hens

Frederik Boven

Onderzoek naar autisme begon bij (kinder)psychiaters en werd vanaf de jaren 1950 overgenomen door experimenteel psychologen. Vervolgens, vooral in de 21e eeuw, verbreedde het autismeonderzoek naar andere...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-4
Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Gabrine Jagersma Athanasios Maras Sakinah Binti Idris Björn-Jamie van Pelt Jorieke Duvekot Jan van der Ende Neeltje van Haren Kirstin Greaves Lord

De PEERS® (Programma voor de Educatie en vErrijking van Relationele Skills)-training richt zich mede via huiswerkopdrachten en ouderbijeenkomsten op het aanleren van leefijdsadequate...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-4