Auteurs

Gedragsproblemen

19 producten gevonden.
Ontslag vanwege een bijzonder gevoel voor humor?

Ontslag vanwege een bijzonder gevoel voor humor?

Remy Janischka

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-4
Depressie en zelfbeschadiging: de rol van een late ASS-diagnose

Depressie en zelfbeschadiging: de rol van een late ASS-diagnose

Anke Scheeren

Kinderen met autisme lopen een verhoogd risico op een depressie en zelfbeschadigend gedrag, wat weer bekende risicofactoren zijn voor suïcide. In een studie hebben Hosozawa en collega’s (2020) daarom...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-4
De autismepioniers van Nederland, deel 1

De autismepioniers van Nederland, deel 1

Niels Springveld

Psychiater Leo Kanner (1894-1981) en kinderarts Hans Asperger (1906-1980) worden alom beschouwd als de eersten die eind jaren dertig, begin jaren veertig van de vorige eeuw het syndroom ‘autisme’...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-4
Natuurlijke selectie heeft autisme niet uitgeselecteerd

Natuurlijke selectie heeft autisme niet uitgeselecteerd

Annemie Ploeger

Autismespectrumstoornis (ASS) heeft een relatief hoge prevalentie en een hoge erfelijkheid; daarnaast krijgen mensen met ASS relatief weinig kinderen. Vanuit een evolutionair perspectief leidt dit tot een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-4
Prikkelgevoeligheid: theorie en praktijk

Prikkelgevoeligheid: theorie en praktijk

N.G.A. Tak J.A. Tak

Prikkelgevoeligheid is een eigenschap die door de hele populatie heen in verschillende mate aanwezig is en vaak op complexe wijze verband houdt met verschillende soorten psychopathologie. Om tijdens de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-4
ASS en gedragsproblemen bij een verstandelijke en auditieve beperking

ASS en gedragsproblemen bij een verstandelijke en auditieve beperking

Meindert Buskermolen

In deze bijdrage wordt onderzoek beschreven naar mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van gedragsproblemen bij mensen met zowel een verstandelijke beperking als met een auditieve beperking. Omdat een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-4
De ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen in ASS

De ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen in ASS

Anke Scheeren

Hoewel de cijfers per studie variëren, voldoet vaak een meerderheid van mensen met autisme aan de criteria voor een of meer comorbide psychiatrische diagnoses. Stringer en collega’s (2020) beschrijven in...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
Verschil tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers van een woon-werkvoorziening voor mensen met ASS

Verschil tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers van een woon-werkvoorziening voor mensen met ASS

Liesbeth Bouwhuis Ercolie R. Bossema Thea Stroes Anneloes Bal

Het Workhome te Wolfheze is een woon-werkvoorziening voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Nagegaan is in hoeverre de oorspronkelijke, oudere bewoners verschillen van de latere, jongere bewoners in...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-2
Beloop van sociaalcommunicatieve problemen bij dreumesen, peuters en kleuters

Beloop van sociaalcommunicatieve problemen bij dreumesen, peuters en kleuters

E. Möricke N.N.J. Rommelse J.K. Buitelaar

Dit onderzoek richtte zich op ontwikkelings- en gedragsproblemen bij dreumesen, peuters en kleuters uit de algemene bevolking. Zowel ernstige communicatie- en interactieproblematiek als negatief en veeleisend...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-1
Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

Drs. D.C. Ligtvoet

In deze bijdrage willen wij u laten kennismaken met een van onze bewoners. Zijn naam is Daan. Het verhaal van Daan laat een positieve verandering zien in gedrag nadat de begeleidingswijze is gewijzigd. Voorheen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-2