Auteurs

Onderwijs

29 producten gevonden.
Jongekindprofessionals samen opleiden en professionaliseren

Jongekindprofessionals samen opleiden en professionaliseren

Ineke Oenema-Mostert

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen kinderopvang en onderwijs stellen nieuwe en andere eisen aan de kennis en het handelen van medewerkers, leidinggevenden en...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Hoe ik langer over mijn masterscriptie heb gedaan dan over mijn proefschrift

Hoe ik langer over mijn masterscriptie heb gedaan dan over mijn proefschrift

Frederik Boven

Ik heb veertien jaar lang gestudeerd, zonder te weten dat ik autisme had. Ik heb een bachelor afgerond (in vijf jaar) en een onderzoeksmaster (in negen jaar). Na mijn diagnose heb ik als buitenpromovendus een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-2
Studievoortgang en -succes van autistische studenten in het hoger onderwijs

Studievoortgang en -succes van autistische studenten in het hoger onderwijs

Theo Bakker

Dit is het eerste grootschalige en meerjarige onderzoek onder autistische bachelorstudenten, waarbij hun studieresultaten zijn vergeleken met studenten met en zonder andere ondersteuningsbehoeft en. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-2
Een autisme-vriendelijke school; architectuur als eerste stap

Een autisme-vriendelijke school; architectuur als eerste stap

Carolien Rieffe Alexander Koutamanis

Sinds 2017 is het in Nederland wettelijk verplicht dat elk gebouw met een publieke functie voor iedereen toegankelijk is. Echter, de barrières die schoolgaande leerlingen met autisme dagelijks...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-4
Jeugd-geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs

Jeugd-geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs

Paul van der Velpen Chantal Roso Dolf van Veen Jantine Walst

Vooronderzoek internationale verplichtingen, Nederlandse wet- en regelgeving en de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk Defence for Children en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)...
Meer info
Gratis
Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Dr. Jacomijn Hofstra Lies Korevaar Jorien van der Velde Franca Hiddink

Het maken van een verkeerde studiekeuze, maar ook het hebben van andere verwachtingen over de opleiding en onvoldoende motivatie door een verkeerd beeld van de opleiding zijn de meest genoemde redenen om te...
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2020-3
Motivatie/leesplezier bij leerlingen met ASS

Motivatie/leesplezier bij leerlingen met ASS

Marjolein Derks-Janssen

Het praktijkgericht onderzoek ‘Als je kan… Pak me dan!’ richt zich op passende interventies die leerkrachten kunnen inzetten ter bevordering van leesmotivatie en leesinteresse bij leerlingen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
Passend onderwijs voor kinderen met autisme

Passend onderwijs voor kinderen met autisme

Regina Stoutjesdijk

Vaak hebben kinderen met autisme extra ondersteuning in het onderwijs nodig. Deze kan op een reguliere of een speciale school geboden worden. Met passend onderwijs is daarin meer maatwerk mogelijk.
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-4
Peercoaching voor studenten met een autismespectrumstoornis in het hoger onderwijs

Peercoaching voor studenten met een autismespectrumstoornis in het hoger onderwijs

M.J. Wierstra R.J. Bosman J. Mensink E.C. Bostelaar

Het aantal studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) dat deelneemt aan het hoger onderwijs is in de afgelopen decennia verveelvoudigd. Eerder onderzoek laat zien dat zij problemen met studeren hebben die...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-3