Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

Productgroep WTA 2022-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vrienden hebben is belangrijk. Je kunt samen ergens naartoe, je gevoelens vrij bespreken, het geeft een gevoel van veiligheid. Maar geldt dit voor iedereen? Vriendschappen kunnen ook een keerzijde hebben, en gekenmerkt worden door de druk om mee te doen, jaloezie of dominantie. In dit artikel bespreken we dat ook autistische jongeren behoeft e hebben aan vriendschappen en ergens bij willen horen, maar door verschillende verwachtingen over en weer kan dit moeilijker zijn dan voor niet-autistische jongeren. Uitkomsten van ons onderzoek worden besproken, waaruit blijkt dat voor jongeren met en zonder autisme positieve vriendschappen samenhangen met minder symptomen van depressie, maar bij autistische meisjes met meer symptomen van angst. Mogelijk speelt hier de druk om autisme te camoufl eren een rol. Autisme als een vorm van diversiteit, zoals ook tijdens de World Autism Acceptance Week in april wordt uitgedragen, kan echter ook een toegevoegde waarde hebben en meer diepte geven aan een vriendschap. 

SUMMARY
Friends are a necessity. With your friend, you can visit places, discuss your inner feelings, and they provide feelings of safety and belonging. Yet, does this apply to everyone? Friendships can also have downsides, characterized by pressure to join in, jealousy or dominance. In this article we discuss that autistic young people also need friendships and want to belong, but due to diff erent expectations back and forth, this can be more difficult than for non-autistic young people. Outcomes of our study are also discussed, showing that for young people with and without autism, positive friendships are associated with fewer symptoms of depression, but also with more symptoms of anxiety in autistic girls. The pressure to camouflage their autism may play a role here. Autism as a form of diversity, as is also profiled during the World Autism Acceptance Week in April, can also have added value and give more depth to a friendship.