Auteurs

Beleidsdocumenten

25 producten gevonden.
Zelfredzaamheid als uitgangspunt voor de begeleiding van ASS: een mythe

Zelfredzaamheid als uitgangspunt voor de begeleiding van ASS: een mythe

Rianne Jansen

Levensloopbegeleiders vervullen een sleutelrol in het leven van mensen met autisme en zetten zich in om de levenskwaliteit van hun cliënten te bevorderen. Hierbij verenigen ze hun persoonlijke zorgvisie zo...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-2
Essay: Het gesprek over gezondheid met mensen met een autismespectrumstoornis: Wat is daar voor nodig?

Essay: Het gesprek over gezondheid met mensen met een autismespectrumstoornis: Wat is daar voor nodig?

Sigrid Piening Inge van Balkom Nienke Verkuijl Ineke Koopmans Esther Bazuin

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van comorbide psychische en lichamelijke ziekten, met als gevolg een aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven en een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-3
Achter de Spiegel: Het spectrum van autisme

Achter de Spiegel: Het spectrum van autisme

Sander Begeer

Oratie Sander Begeer Gehouden op 20-5-2022 aan de Vrije Universiteit Amsterdam Geachte aanwezigen, Nadat de titel van deze oratie bekend werd, kreeg ik al snel vragen van mensen met een autismediagnose.
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-3
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Dit is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.  De inleiding schetst kort waarom het toekomstscenario er moest komen. In hoofdstuk 1 staat centraal wat het toekomstscenario precies inhoudt. Wat...
Meer info
Gratis
Autisme als meerduidig en politiek fenomeen: een disability studies perspectief

Autisme als meerduidig en politiek fenomeen: een disability studies perspectief

Leni Van Goidsenhoven Gert-Jan Vanaken

In de klinische praktijk en onderzoek leggen we vaak met een aantal stellige en schijnbaar neutrale zinnen uit wat autisme is. Maar kunnen we eigenlijk wel weten wat autisme is in een definitief objectieve zin?...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-1
De opkomst van autismevriendelijkheid in Nederland

De opkomst van autismevriendelijkheid in Nederland

Frederik Boven

In de afgelopen elf jaar is in Nederland de term ‘autismevriendelijk’ in zwang gekomen als aanduiding voor diensten of organisaties die claimen geschikt te zijn voor mensen met autisme. Een voorbeeld zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS

De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS

Marije Swets Marleen Monsma Richard Vuijk Caroline Schuurman

In dit artikel wordt de rol van de regiebehandelaar in de hulpverlening aan volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) onder de aandacht gebracht en gerelateerd aan het model kwaliteitsstatuut ggz (2018)...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
De hulphond onder de Jeugdwet?

De hulphond onder de Jeugdwet?

Remy Janischka

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-4
Juridische problemen als gevolg van autisme

Juridische problemen als gevolg van autisme

Remy Janischka

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-3
Meer aandacht nodig voor zorgtransities bij jongeren met ASS

Meer aandacht nodig voor zorgtransities bij jongeren met ASS

Larissa Sophie van Bodegom Anneloes van Staa Therese van Amelsvoort Athanasios Maras

Vanwege de scheiding tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) en de volwassenenpsychiatrie (VWP) moet een jongere met een autismespectrumstoornis (ASS) overgedragen worden als voortzetting van zorg is...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-2