Auteurs

Beleidsdocumenten

22 producten gevonden.
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Dit is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.  De inleiding schetst kort waarom het toekomstscenario er moest komen. In hoofdstuk 1 staat centraal wat het toekomstscenario precies inhoudt. Wat...
Meer info
Gratis
Autisme als meerduidig en politiek fenomeen: een disability studies perspectief

Autisme als meerduidig en politiek fenomeen: een disability studies perspectief

Leni Van Goidsenhoven Gert-Jan Vanaken

In de klinische praktijk en onderzoek leggen we vaak met een aantal stellige en schijnbaar neutrale zinnen uit wat autisme is. Maar kunnen we eigenlijk wel weten wat autisme is in een definitief objectieve zin?...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-1
De opkomst van autismevriendelijkheid in Nederland

De opkomst van autismevriendelijkheid in Nederland

Frederik Boven

In de afgelopen elf jaar is in Nederland de term ‘autismevriendelijk’ in zwang gekomen als aanduiding voor diensten of organisaties die claimen geschikt te zijn voor mensen met autisme. Een voorbeeld zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS

De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS

Marije Swets Marleen Monsma Richard Vuijk Caroline Schuurman

In dit artikel wordt de rol van de regiebehandelaar in de hulpverlening aan volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) onder de aandacht gebracht en gerelateerd aan het model kwaliteitsstatuut ggz (2018)...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
De hulphond onder de Jeugdwet?

De hulphond onder de Jeugdwet?

Remy Janischka

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-4
Juridische problemen als gevolg van autisme

Juridische problemen als gevolg van autisme

Remy Janischka

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-3
Meer aandacht nodig voor zorgtransities bij jongeren met ASS

Meer aandacht nodig voor zorgtransities bij jongeren met ASS

Larissa Sophie van Bodegom Anneloes van Staa Therese van Amelsvoort Athanasios Maras

Vanwege de scheiding tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) en de volwassenenpsychiatrie (VWP) moet een jongere met een autismespectrumstoornis (ASS) overgedragen worden als voortzetting van zorg is...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-2
Ervaringsdeskundigen en professionals: betekenisvol samenwerken

Ervaringsdeskundigen en professionals: betekenisvol samenwerken

Mieke Cardol Paul Blankert Marla Vernoy

In dit artikel beschrijven we de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen met autisme, professionals, managers en onderzoekers in de Academische Werkplaats Autisme (AWA): Samen Doen! De kern van de opgedane...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-3
Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt?

Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt?

Hans van Essen

Er is een gebrek aan heldere indicatiecriteria om patiënten met autisme die in de EPA-doelgroep vallen (EPA = Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) te kunnen toewijzen aan een specialistisch autismeteam of...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-2
De Zorgstandaard Autisme

De Zorgstandaard Autisme

Annelies Spek Bernadette Wijnker-Holmes Hans S. Blauuwbroek

In de afgelopen twee jaar is de zorgstandaard autisme ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze zorgstandaard breed een leidraad wordt voor de zorg aan mensen met autisme en hun naasten. Maar wat is een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-4