Auteurs

Biologie

30 producten gevonden.
Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Annabel D. Nijhof

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de hypothese dat personen met autisme een tekortkoming hebben in het spontaan representeren van de mentale toestand van anderen, ook wel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-4
Vitamine D en het risico op ASS

Vitamine D en het risico op ASS

Huub F.J. Savelkoul

Autismespectrumstoornis (ASS) is een groep van heterogene gedragsstoornissen waarbij een verstoorde immuunreactiviteit kan bijdragen aan de etiologie. In retrospectief onderzoek vonden we een associatie tussen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-2
Stem- en spraakkenmerken bij ASS en schizofrenie

Stem- en spraakkenmerken bij ASS en schizofrenie

Mans Stock Tony Bloemendaal

Gekeken is naar het onderscheidend vermogen van stem- en spraakkenmerken van mensen met autismespectrumstoornissen, mensen met schizofrenie en een controlegroep. De drie groepen werden vergeleken op vier...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-3
De neurobiologische rol van autismegerelateerde eiwitten

De neurobiologische rol van autismegerelateerde eiwitten

Amila Zuko

Contactines (Cntns) zijn een subgroep van neurale immunoglobuline celadhesiemoleculen, die geassocieerd zijn met de neuropathologie van autisme. Deze moleculen zitten vast aan de oppervlakte van neuronen en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-4
Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Helene Van Assche Indra Struyven Pascal Sienaert

R. is een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis. Hij wordt aangemeld vanwege een plotselinge en uitgesproken achteruitgang in het functioneren. Er is een depressief toestandsbeeld vastgesteld, en er...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-3
Gedeelde en unieke oorzaken van autisme en attention deficit/hyperactivity disorder

Gedeelde en unieke oorzaken van autisme en attention deficit/hyperactivity disorder

Dr. Anoek M. Oerlemans dr. Catharina A. Hartman Dr. Nanda N.J. Rommelse

Autismespectrumstoornissen en aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) komen vaak samen voor. De oorzaken en mechanismen die ten grondslag liggen aan deze comorbiditeit zijn nog veelal onbekend. Het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-2
Darmproblemen bij verstoorde breinontwikkeling

Darmproblemen bij verstoorde breinontwikkeling

Caroline de Theije Aletta Kraneveld

De ontwikkeling van het brein is een langdurig proces dat vroeg in het leven begint en aanhoudt tot ten minste in de adolescentie. Breinontwikkeling in de mens begint in de derde week van de zwangerschap met de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-2
Miscommunicatie in de hersenen?

Miscommunicatie in de hersenen?

Dienke Bos

Recent beeldvormend onderzoek laat zien dat er bij mensen met autisme afwijkingen zijn in de verbondenheid, of connectiviteit, van hersengebieden die betrokken zijn bij onder andere sensorische verwerking van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-3
De sociale relatie in de ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen: belichaamde processen

De sociale relatie in de ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen: belichaamde processen

Charles Njiokiktjien Catharina Anna Verschoor

Wij bespreken de zich ontwikkelende breinlichaameenheid (B-LE) en het daardoor belichaamde mentale apparaat, de basisstructuur van de geest. Dit is een werkmodel dat tegen het licht gehouden wordt van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-3
Een jongen met autismespectrum-stoornis en schizencefalie op MRI

Een jongen met autismespectrum-stoornis en schizencefalie op MRI

Delphine Vanhamme Marina Danckaerts Mark Van Bellinghen

Een 10-jarige jongen gekend met Autismespectrumstoornis (ASS) wordt doorverwezen voor MRI na neurologisch advies omwille van frontal bossing (uitgesproken vooruitstekend voorhoofd). Op de beelden blijkt een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-2