Auteurs

Biologie

39 producten gevonden.
Hersenfunctioneren bij ASS tijdens het maken van fouten

Hersenfunctioneren bij ASS tijdens het maken van fouten

Jaap van der Meere

Een proefpersoon zit in een gemakkelijke stoel met op ooghoogte een beeldscherm waarop stimuli (vaak letters) met een zekere regelmaat worden gepresenteerd. De instructie is om via een respons-paneel (aan de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-2
Nogmaals over eenzaamheid en ASS

Nogmaals over eenzaamheid en ASS

Jaap van der Meere

In het WTA-nummer 3 van 2015 vindt u een overzichtsartikel over de thematiek eenzaamheid en autisme, geschreven op ons verzoek, door de Turkse hoogleraar Baris Korkman. In zijn bijdrage werden tal van aspecten...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-1
Het samenspel tussen slaap en dagelijkse activiteiten van teenagers met autisme

Het samenspel tussen slaap en dagelijkse activiteiten van teenagers met autisme

Ilona Schouwenaars

Slaapproblemen komen vaak voor bij jongeren met autisme. De kennis over hoe de slaapproblemen het leven van deze jongeren beïnvloedt is evenwel versnipperd. Daarnaast worden slaapinterventies voornamelijk...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-1
Autisme en Neurobiologie: Wat We (Niet) Weten

Autisme en Neurobiologie: Wat We (Niet) Weten

Annabel D. Nijhof

De vraag die aan de orde wordt gesteld, is welke inzichten het hersenonderzoek tot dusverre heeft opgeleverd voor wat betreft neurale oorzaken van autisme-kenmerken. Op groepsniveau worden zowel anatomische,...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-4
Essay: Het verwerken van gezichten bij mensen met autisme

Essay: Het verwerken van gezichten bij mensen met autisme

Natascha Rink

Gezichtsherkenning en daarbij behorende aspecten zijn in de regel zwak bij mensen met autisme. Dit lijkt samen te hangen met ondergeactiveerde hersengebieden betrokken bij gezichtsherkenning, zoals...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-3
Sensorische gevoeligheid en vermoeidheid bij volwassenen met ASS

Sensorische gevoeligheid en vermoeidheid bij volwassenen met ASS

Annelies Spek Saskia Kolk Gabrielle van Son

Volgens de klinische praktijk kunnen mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) problemen hebben met hun sensorische prikkelverwerking, mogelijk met overbelasting en vermoeidheidsklachten tot gevolg. Toch...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-1
Taalverwerving bij kinderen met autisme

Taalverwerving bij kinderen met autisme

Petra Hendriks

In dit essay zullen we nader ingaan op de problemen in taal en communicatie bij kinderen met autisme, de rol die deze problemen spelen in de diagnose van autisme, en mogelijke cognitieve verklaringen voor deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-4
Darmbacteriën en ASS: een verkenning van de stand van zaken

Darmbacteriën en ASS: een verkenning van de stand van zaken

Anne van der Geest Annemarieke van Opstal Saskia van Hemert Linda van de Burgwal

Communicatie tussen de darm en cognitieve, emotionele en gedragsgerelateerde hersencentra vindt plaats via de darm-breinas. Het disfunctioneren van deze as kan leiden tot gedrags- en darmproblemen die gekoppeld...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-2
De vroege embryonale ontwikkeling en het microbioom bij autisme

De vroege embryonale ontwikkeling en het microbioom bij autisme

Annemie Ploeger

Autismespectrumstoornis (ASS) is een complexe stoornis, met een heterogene set aan symptomen en oorzaken (Masi, DeMayo, Glozier, & Guastella, 2017). Het is bekend dat aan ASS een grote genetische component...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-1
Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Annabel D. Nijhof

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de hypothese dat personen met autisme een tekortkoming hebben in het spontaan representeren van de mentale toestand van anderen, ook wel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-4