Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Productgroep WTA 2018-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze studie onderzocht of positieve feedback (duimpjes omhoog) van leeftijdgenoten leidde tot meer sociaal of juist egoïstisch gedrag bij jongeren van 11-17 jaar met autisme en welke factoren samenhingen met verschillen in gevoeligheid voor feedback. In een ‘muntenverdeelspel’ werd deelnemers gevraagd om beslissingen te maken over de verdeling van munten tussen henzelf en hun groep – alleen of met feedback van leeftijdgenoten op hun verdeling. Jongens met en zonder autisme waren gevoelig voor de feedback van leeftijdgenoten en gaven meer munten als de groep dat positief beoordeelde. Ze gaven echter minder als de groep daarbij de duimpjes omhoog stak. Opvallend was dat jongens met meer autismekenmerken (en meer sociale interesse) zich minder sterk lieten verleiden door hun leeftijdgenoten tot egoïstisch gedrag dan adolescenten met minder autismekenmerken (en minder sociale interesse). De resultaten van dit onderzoek suggereren dat feedback van leeftijdgenoten sociaal gedrag kan stimuleren bij adolescente jongens met en zonder autisme, via een proces van sociale beïnvloeding; en dat kenmerken van autisme in combinatie met sociale interesse een beschermende factor vormen als leeftijdgenoten egoïstisch gedrag aanmoedigen.