Hét digitaal naslagwerk

Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen

Recent toegevoegd

Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren

Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren

De coronacrisis heeft grote impact op de gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. Zowel het virus zelf als de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen hebben hieraan bijgedragen. Het NCJ...
Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de hypothese dat personen met autisme een tekortkoming hebben in het spontaan representeren van de mentale toestand van anderen, ook wel...
Towards an Ethics of Autism: a philosophical exploration, door Kristien Hens

Towards an Ethics of Autism: a philosophical exploration, door Kristien Hens

Onderzoek naar autisme begon bij (kinder)psychiaters en werd vanaf de jaren 1950 overgenomen door experimenteel psychologen. Vervolgens, vooral in de 21e eeuw, verbreedde het autismeonderzoek naar andere...
Autisme binnen de opvoeding

Autisme binnen de opvoeding

In deze studie werd de relatie onderzocht tussen de ervaren opvoedbelasting van ouders met een kind met (kenmerken van) een autismespectrumstoornis (ASS) en de mate van ASS kenmerken bij ouders. Data van 222...
Autorijden en autisme

Autorijden en autisme

Voor mensen met autisme die in Nederland hun rijbewijs willen behalen, bestaat er een verplichte medische keuring, een gesprek met een psychiater, om de rijgeschiktheid te bepalen. De keuring kan op advies van...
Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

De PEERS® (Programma voor de Educatie en vErrijking van Relationele Skills)-training richt zich mede via huiswerkopdrachten en ouderbijeenkomsten op het aanleren van leefijdsadequate...