Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Productgroep WTA 2016-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ook kinderen met autisme (in dit artikel over emotie regulatie bij kinderen met autisme beperken wij ons tot de groep met normale cognitieve vermogens, dus een IQ hoger dan 80) hebben behoefte aan sociale contacten, aan vriendschappen. Mogelijk is de invulling hiervan anders, of zijn de verwachtingen in een vriendschapsrelatie anders dan bij kinderen zonder autisme. Dat neemt niet weg dat er wel de wens is tot. Zeker in de puberteit gaat deze wens tot meer intimiteit met leeftijdsgenoten een steeds belangrijkere rol spelen, als de aandacht voor bijvoorbeeld sociale steun zich gedeeltelijk verlegt van ouders naar vrienden (Brown, Bakken, Ameringer, & Mahon, 2008).