Auteurs

Onderwijs

28 producten gevonden.
De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs

De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs

Alide A. Heuvelink Benjamin R. van Gelderen

Dit onderzoek richt zich op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), die ingevolge de Wet Passend Onderwijs (2014) binnen het regulier voortgezet onderwijs recht hebben op een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-3
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2018-2
Kinderen met autisme binnen het regulier basisonderwijs

Kinderen met autisme binnen het regulier basisonderwijs

Caroline Wiebenga

Acceptatie van leerlingen met autisme in het regulier basisonderwijs is niet vanzelfsprekend. Het autisme van de leerling, maar ook de houding van leerkrachten, klasgenoten en hun ouders die vaak niet veel...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-1
Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Wim Tops Liset Rouweler Ilse Noens Dieter Baeyens

Doel. Nagaan of studenten met autisme zwak zijn in hun lees- en schrijfvaardigheid. Methode. Een groep van studenten met autisme (n = 26) en een controlegroep (n = 52) voerden tal van lees, spelling en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-4
Van de redactie

Van de redactie

Harry Kunneman

Met ingang van nummer 52 heeft het Tijdschrift voor Humanistiek ee^ nieuwe naam: Waardenwerk. Als kersverse hoofdredacteur maak ik graag gebruik van de gelegenheid om de achtergronden van deze naamsverandering...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-52
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Geachte lezers, De laatste jaren neemt onze aanbodportefeuille zodanig toe dat de redactie heeft gemeend volgend jaar vier maal te moeten verschijnen. Een beleid gericht op het verhogen van de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2011-3
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Geachte lezers, Soms krijgt de redactie artikelen aangeboden waarbij getracht wordt vanuit een ruimer conceptueel kader greep te krijgen op de stoornissen die zich bewegen binnen het autismespectrum. Het...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2011-2
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Dit blad opent met een artikel van Rieffe en collega’s. Hun onderzoeksuitkomsten suggereren dat hoogfunctionerende jongens met ASS in de vroege tienerjaren goed inzicht hebben in de eigen affectieve en...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2011-1
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en Praktijk gaat het komende jaar haar 10e jaargang in. Het WTA ging van start in 2002 met circa 500 abonnees. Inmiddels is de oplage 2000. Het WTA is een...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2010-3
Van de redactie

Van de redactie

Geachte lezers, Met name de laatste paar jaar hebben promovendi van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten het WTA benut om hun empirische bevindingen te presenteren aan een lezerspubliek dat breed...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2010-2