Auteurs

Comorbiditeit

63 producten gevonden.
Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Jarymke Maljaars Kristien Hermans Roger Verpoorten Wilma Denteneer-van der Pasch Ina van Berckelaer-Onnes Ilse Noens

Nagegaan is in hoeverre geïndividualiseerde conceptondersteunende communicatie binnen dagelijkse activiteiten een effectieve interventie kan zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-4
Een jongen met autismespectrum-stoornis en schizencefalie op MRI

Een jongen met autismespectrum-stoornis en schizencefalie op MRI

Delphine Vanhamme Marina Danckaerts Mark Van Bellinghen

Een 10-jarige jongen gekend met Autismespectrumstoornis (ASS) wordt doorverwezen voor MRI na neurologisch advies omwille van frontal bossing (uitgesproken vooruitstekend voorhoofd). Op de beelden blijkt een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-2
Een andere kijk op autisme

Een andere kijk op autisme

Maria Hekert Bram Sizoo

Probleemstelling: Uit zelfrapportage van mensen met autisme, informatie van ouders en/of partners als ook uit klinische ervaring komen aanwijzingen naar voren dat sensorische informatiever-werkingsproblemen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-1
Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

FJ.A. van Steensel S.M. Bögels C.D. Dirksen

Dit artikel geeft een samenvatting van twee studies beschreven in het proefschrift van van Steensel (2013). In de eerste studie werd onderzocht of cognitieve gedragstherapie (cGT) effectief is voor de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2014-3
Taalverwerking in de hersenen bij autisme: het effect van context

Taalverwerking in de hersenen bij autisme: het effect van context

Dr. Cathelijne Tesink

Beperkingen in taal en communicatie behoren tot de diagnostische criteria van autisme. Taalproblemen bij autisme komen het duidelijkst naar voren wanneer taalbegrip het gebruik van context vereist. Niet...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2014-1
Theory of Mind bij volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS

Theory of Mind bij volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS

E.A. Solodova E.M.A. Blijd-Hoogewys

Theory-of-Mind (ToM) - oftewel het zich kunnen inleven in de gedachten en gevoelens van anderen - is een vaardigheid die kinderen al op jonge leeftijd beheersen. Mensen met een autismespectrum-stoornis (ASS)...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-4
Maakt persoonlijkheids-diagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?

Maakt persoonlijkheids-diagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?

Mw. drs. S. Nonhebel Mw. prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe Dhr. dr. J. Heijmens Visser

Inleiding: Jongeren (13-21 jaar) met McDD of BPS kunnen op gedragsniveau min of meer hetzelfde beeld laten zien, terwijl de oorsprong, de onderliggende dynamiek en daardoor behandeling ervan wezenlijk anders...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-4
Verkenning van repetitief gedrag: wie past waar in de DSM-5?

Verkenning van repetitief gedrag: wie past waar in de DSM-5?

Geerte Slappendel Kirstin Greaves-Lord Jorieke Duvekot Ad van der Sijde

Met de komst van de DSM-5, is de aanwezigheid van repetitief gedrag volgens minimaal twee criteria voorwaarde voor de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). Onder clinici en ouders leven daarom zorgen dat door...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-2
Een nieuw instrument voor sensorische gevoeligheid

Een nieuw instrument voor sensorische gevoeligheid

Anne G. Lever Hilde M. Geurts

Binnen de DSM-5 wordt sensorische gevoeligheid opgenomen als één van de symptomen binnen het domein van repetitief en stereotiep gedrag. In Nederland zijn er geen korte vragenlijsten beschikbaar om...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-2
Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen

Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen

Annelies Spek Ank Goosen

Vanuit wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen weten we dat autismespectrumstoornissen (ASS) zich bij vrouwen op een andere manier uiten dan bij mannen. Op sociaal en communicatief gebied is er vaak...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-2