Auteurs

Comorbiditeit

63 producten gevonden.
Onderzoek naar gedragsfenotypes met autisme bij zeldzame genetische syndromen

Onderzoek naar gedragsfenotypes met autisme bij zeldzame genetische syndromen

I.D.C. van Balkom MD PhD

Ontwikkelingen in genetisch onderzoek hebben het toenemend mogelijk gemaakt om specifieke moleculair genetische afwijkingen, geassocieerd met gedragsproblemen, intellectuele achterstand en psychiatrische...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-1
ASS in breder perspectief

ASS in breder perspectief

Drs. Francisca J.A. van Steensel Dr. Esther I. de Bruin Prof. Dr. Susan M. Bögels

Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben vaak last van angstsymptomen of zelfs angststoornissen. Omgekeerd laten kinderen met angststoornissen meer ASS-symptomen zien in vergelijking met kinderen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-4
Alexithymie

Alexithymie

Jan Scholiers

Alexithymie betekent letterlijk: "geen woorden voor emoties" en verwijst naar de moeilijkheden die mensen kunnen ervaren om emoties te differentiëren van lichamelijke gewaarwordingen. Alexithymie wordt...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-4
Verschillen en overeenkomsten

Verschillen en overeenkomsten

Mw. Dr. A.A. Spek Mw. Drs. S.G.M. Wouters MSc

Recent genetisch onderzoek wijst op overlap tussen autisme en schizofrenie. Echter voor veel clinici en onderzoekers is onduidelijk hoe beide stoornissen op cognitief en gedragsmatig niveau overeenkomen en van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-1
Congres Review: NVA Autisme congres op 7 en 8 oktober 2011

Congres Review: NVA Autisme congres op 7 en 8 oktober 2011

Jorieke Duvekot Kirstin Greaves-Lord

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseerde 7 en 8 oktober 2011 voor het 7e jaar op rij het NVA Autisme Congres. Het programma was divers en interessant voor mensen met autisme, ouders,...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-1
McDD: typering en medicatie

McDD: typering en medicatie

prof. dr. Rutger-Jan van der Gaag

Opgetekend bij de lezingen van prof. dr. Rutger-Jan van der Gaag. Uitgeproken op de tweede studiedag over McDD georganiseerd door Benecke onder de titel McDD anno MMXI - 16 juni 2011, Congrescentrum De...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2011-3
 Past de Meervoudig complexe Ontwikkelingsstoornis binnen het autismespectrum?

Past de Meervoudig complexe Ontwikkelingsstoornis binnen het autismespectrum?

Peter van der Doef

In dit artikel wordt een model besproken van orthopedagogische vraagstellingstypen in relatie tot psychopathologische kernstoornissen als autisme, ADHD, angsten stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen. Op...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2011-2
Sociale angst bij hoogfunctionerende jongens met een Autismespectrumstoornis: samenhang met affectieve of cognitieve componenten?

Sociale angst bij hoogfunctionerende jongens met een Autismespectrumstoornis: samenhang met affectieve of cognitieve componenten?

Carolien Rieffe Lucinda Pouw Vanja Schnetz Annette van Zijp Mark Meerum Terwogt

Angst, en met name sociale angst, komt in veel sterkere mate voor bij kinderen met een Autismespectrumstoornis (ASS) dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen. In dit onderzoek bekijken we de samenhang van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2011-1
Ontwikkelingsstoornissen en verslaving

Ontwikkelingsstoornissen en verslaving

Bram B. Sizoo

Verslaving bij volwassenen met Autismespectrumstoornissen (ASS) is nooit eerder onderzocht, in tegenstelling tot verslaving bij ADHD. In deze studie onderzochten we volwassenen met ASS of ADHD, met of zonder...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2011-1
Morele ontwikkeling bij jeugdigen met een ASS

Morele ontwikkeling bij jeugdigen met een ASS

Msc I.W.C. Raats-Hage Msc M. Keeven-Lelieveld Dr.Y. Dijkxhoorn Drs. I.L. Gelderblom

Deze studie (masterscriptie) had tot doel te onderzoeken in hoeverre normaal tot hoogbegaafde jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS) sociaal probleemgedrag en/of fundamenteel onthecht gedrag vertonen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2010-3