Auteurs

Comorbiditeit

63 producten gevonden.
Autismespectrumstoornis een risicofactor voor delinquentie?

Autismespectrumstoornis een risicofactor voor delinquentie?

Msc M. Keeven-Lelieveld Msc I.W.C. Raats-Hage Dr.Y. Dijkxhoorn Drs. I.L. Gelderblom

Deze pilot studie (masterscriptie) had tot doel te onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis bij normaal tot hoogintelligente jeugdigen een risicofactor is voor de ontwikkeling van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2010-3
De behandeling van angst bij ASS

De behandeling van angst bij ASS

C. Weber

C. Weber, een geautoriseerd verslag van een lezing van Carolien Gevers, klinisch psycholoog-psychotherapeut ‘In dit referaat staat de behandeling van angst bij mensen met een autismespectrumstoornis...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2010-2
De verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD of PDD-NOS

De verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD of PDD-NOS

Dr. Y. Groen

ADHD en PDD-NOS zijn ontwikkelingsstoornissen die in de praktijk moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn door een overlap in symptomen. Daarnaast worden beide stoornissen in verband gebracht met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2010-1
Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een dwangstoornis en autisme

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een dwangstoornis en autisme

drs. Rosanne de Bruin

Binnen de huidige wetenschap wordt de autistische stoornis vooral gezien als een informatieverwerkingsstoornis. Het gaat daarbij om een andere manier van informatie verwerken. Een onderdeel daarvan is dat...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-3
Catatonie bij autisme

Catatonie bij autisme

Angelina Kakooza-Mwesige Lee E.Wachtel Dirk M. Dhossche

Wanneer er een duidelijke en kenmerkende achteruitgang is in beweging, stemgebruik, structuren van bezigheden, zelfredzaamheid en praktische vaardigheden moet bij mensen met autistisme aan catanonie gedacht...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-3
Angst- en dwangverschijnselen bij jongeren met autisme - enige reflecties

Angst- en dwangverschijnselen bij jongeren met autisme - enige reflecties

Door prof. dr. Frits Boer AMC/de Bascule

Het stellen van de diagnose autisme is ontegenzeglijk van belang. Het is het moment waarop na een soms lange weg van onzekerheid een (GGz-)psycholoog of psychiater het eerste vermoeden officieel bevestigt: dit...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-3
Aanvullende en afsluitende notities

Aanvullende en afsluitende notities

Drs. Caroline Schuurman gz-psycholoog Centrum Autisme Leiden

‘in het nu volgend betoog zult u geen herhaling van zetten vinden als het gaat om behandelvormen van Angst en Dwang. Voorgaande sprekers uit deze referatencyclus hebben dat vanuit verschillende invalshoeken...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-3
Psychiatrische comorbiditeit in een klinische populatie van adolescenten met een autismespectrumstoornis

Psychiatrische comorbiditeit in een klinische populatie van adolescenten met een autismespectrumstoornis

Drs. A . van der Sijde

Epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van psychiatrische comorbiditeit bij mensen met een autismespectrumstoornis is vrijwel niet voorhanden. Het meeste onderzoek is verricht in klinische populaties en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Probleemgedrag overdag en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking met en zonder ASS

Probleemgedrag overdag en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking met en zonder ASS

Drs. C.E.M. Calmes-van der Schot

Een eventuele relatie tussen gedrag overdag en slaapgedrag is onderzocht bij 50 mensen van wie 25 mensen met een verstandelijke beperking plus een autismespectrumstoornis en 25 mensen met alleen een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Ontlastingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS)

Ontlastingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS)

Els van Everdingen

Encopresis ook wel fecale incontinentie of ontlastingsincontinentie genoemd, is een bekend kinderpsychiatrisch, kindergeneeskundig en psychologisch probleem bij kinderen. In 80% is achterliggend sprake van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-3