Auteurs

Behandeling

100 producten gevonden.
Beeldende therapie bij kinderen met ASS

Beeldende therapie bij kinderen met ASS

Celine Schweizer

Kinderen met ASS worden in de praktijk vaak verwezen naar beeldende therapie (BT). Deze behandeling is in Nederland erkend als algemene interventie. Toch is er weinig wetenschappelijk bewijs voor eventuele...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-1
Sportinterventies voor kinderen met autisme: een meta-analyse

Sportinterventies voor kinderen met autisme: een meta-analyse

Dr. Anke Scheeren

Sportbeoefening door kinderen verhoogt niet alleen hun lichamelijke gezondheid, maar verschillende studies wijzen ook op een vooruitgang in executief functioneren en een afname van internaliserende en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-1
Adviesrapport wachttijden autisme

Adviesrapport wachttijden autisme

Met gemiddeld 20 weken zijn de wachttijden voor diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen zeer hoog; voor de meeste andere stoornissen is dat gemiddeld 10 weken. Dat heeft vermijdbaar lijden tot...
Meer info
Gratis
Alternatieve behandelingen en autisme. Omvang, ervaringen en kenmerken gebruikers

Alternatieve behandelingen en autisme. Omvang, ervaringen en kenmerken gebruikers

CEASE-therapie en vergelijkbare zogeheten ‘ontstoringstherapieën’ met homeopathische middelen worden door autistische mensen nog steeds gebruikt, zo blijkt uit dit onderzoek. In totaal gaat het...
Meer info
Gratis
Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid

Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid

Roos Birnie Celine Schweizer

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die vastlopen in hun ontwikkeling kunnen op indicatie terecht op de Deeltijdbehandeling van het dr. Leo Kannerhuis. Daar is een vast onderdeel, de beeldende...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) bij autisme

Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) bij autisme

Erik van der Kraats

Dit artikel beschrijft de algemene opvattingen over systeemtherapie en -diagnostiek en richt zich op de invloed van ASS op partners, ouders en kinderen en andersom. Daarna wordt in beeld gebracht welke vormen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Rik Schalbroeck Jean-Paul Selten

Autisme en psychose delen een lange en complexe geschiedenis. Hoewel er lang werd gedacht dat psychose niet vaak voorkwam bij autisme, laten recente onderzoeken een drie tot vijf keer hoger risico op...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
De mening van psychiaters over antipsychotica bij volwassenen met ASS

De mening van psychiaters over antipsychotica bij volwassenen met ASS

Gerd Gabriël Devos Jan Steyaert Catharina Struyven

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis met als kernsymptomen enerzijds persisterende deficiënties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Sander Begeer Elske Hoddenbach Emeline van Wettum Anke Scheeren Danielle de Veld

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-3
Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Manon Begeer Ben Poortland Kawita J.S. Mataw Sander Begeer

In deze studie werd onderzocht welke kind- en omgevingsfactoren samenhangen met de keuze voor richtlijn (71%), algemene (86%) of alternatieve (29%) interventies en reguliere (46%) of alternatieve (34%)...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-1