Auteurs

Behandeling

89 producten gevonden.
Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Sander Begeer Elske Hoddenbach Emeline van Wettum Anke Scheeren Danielle de Veld

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-3
Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Manon Begeer Ben Poortland Kawita J.S. Mataw Sander Begeer

In deze studie werd onderzocht welke kind- en omgevingsfactoren samenhangen met de keuze voor richtlijn (71%), algemene (86%) of alternatieve (29%) interventies en reguliere (46%) of alternatieve (34%)...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-1
Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Nienke Peters-Scheffer Yke Frankena Lisanne Tuenter

De Cradle (CRDL) is een houten instrument waarmee aanrakingen tussen twee of meer personen worden omgezet in geluid. In deze studie werd onderzocht of de inzet van de CRDL tijdens sociale interacties tussen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-4
Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Anka K. Wagenaar Yvonne Groen Michel J. van Vliet Francis J. Kloosterman-Eijgenraam Annette Kingma Jan Willem van Capelle Oliver Tucha

De behandeling van incontinentie bij schoolgaande kinderen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis wordt vaak bemoeilijkt door problemen op het gebied van communicatie en gedrag. In dit onderzoek wordt...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-4
Nederlandse hertaling van de PEERS-training

Nederlandse hertaling van de PEERS-training

Gabrine Jagersma Sakinah Idris Sophie Jabos Bjorn Jaime van Pelt Kirstin Greaves-Lord

De Amerikaanse PEERS-training (Program for the Education and Enrichment of Relational Skills) richt zich op het aanleren van leeftijd-adequate (ecologisch valide) vriendschapsvaardigheden. Door middel van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-3
De werking van oxytocine bij autisme

De werking van oxytocine bij autisme

Yvonne Groen Monika Althaus Menno Oosterhoff Ingrid D.C. van Balkom Pieter J. Hoekstra

Oxytocine wordt gezien als het hormoon van de onthaasting, genezing en verbondenheid en speelt een belangrijke rol bij het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Omdat autisme zich kenmerkt door...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-2
Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt?

Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt?

Hans van Essen

Er is een gebrek aan heldere indicatiecriteria om patiënten met autisme die in de EPA-doelgroep vallen (EPA = Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) te kunnen toewijzen aan een specialistisch autismeteam of...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-2
Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme

Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme

Marc Molendijk Caroline Wiebenga

Meer dan de helft van de mensen met een autismespectrumstoornis heeft een comorbide depressie. Dit artikel bespreekt het huidige wetenschappelijke onderzoek naar de beschikbaarheid en effectiviteit van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1
Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Jorien van Hoorn Carolien Rieffe

Deze studie onderzocht of positieve feedback (duimpjes omhoog) van leeftijdgenoten leidde tot meer sociaal of juist egoïstisch gedrag bij jongeren van 11-17 jaar met autisme en welke factoren samenhingen met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1
Autisme en anorexia bij volwassenen

Autisme en anorexia bij volwassenen

Rutger Clarijs Annelies Spek

Naar schatting heeft 25 procent van de vrouwen met anorexia nervosa ook een autismespectrumstoornis. Helaas is er nog weinig bekend over deze comorbide problematiek. In het onderhavige verkennende onderzoek...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1