Auteurs

Behandeling

92 producten gevonden.
Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) bij autisme

Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) bij autisme

Erik van der Kraats

Dit artikel beschrijft de algemene opvattingen over systeemtherapie en -diagnostiek en richt zich op de invloed van ASS op partners, ouders en kinderen en andersom. Daarna wordt in beeld gebracht welke vormen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Rik Schalbroeck Jean-Paul Selten

Autisme en psychose delen een lange en complexe geschiedenis. Hoewel er lang werd gedacht dat psychose niet vaak voorkwam bij autisme, laten recente onderzoeken een drie tot vijf keer hoger risico op...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
De mening van psychiaters over antipsychotica bij volwassenen met ASS

De mening van psychiaters over antipsychotica bij volwassenen met ASS

Gerd Gabriël Devos Jan Steyaert Catharina Struyven

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis met als kernsymptomen enerzijds persisterende deficiënties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-1
Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Sander Begeer Elske Hoddenbach Emeline van Wettum Anke Scheeren Danielle de Veld

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-3
Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Manon Begeer Ben Poortland Kawita J.S. Mataw Sander Begeer

In deze studie werd onderzocht welke kind- en omgevingsfactoren samenhangen met de keuze voor richtlijn (71%), algemene (86%) of alternatieve (29%) interventies en reguliere (46%) of alternatieve (34%)...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-1
Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Nienke Peters-Scheffer Yke Frankena Lisanne Tuenter

De Cradle (CRDL) is een houten instrument waarmee aanrakingen tussen twee of meer personen worden omgezet in geluid. In deze studie werd onderzocht of de inzet van de CRDL tijdens sociale interacties tussen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-4
Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Anka K. Wagenaar Yvonne Groen Michel J. van Vliet Francis J. Kloosterman-Eijgenraam Annette Kingma Jan Willem van Capelle Oliver Tucha

De behandeling van incontinentie bij schoolgaande kinderen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis wordt vaak bemoeilijkt door problemen op het gebied van communicatie en gedrag. In dit onderzoek wordt...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-4
Nederlandse hertaling van de PEERS-training

Nederlandse hertaling van de PEERS-training

Gabrine Jagersma Sakinah Idris Sophie Jabos Bjorn Jaime van Pelt Kirstin Greaves-Lord

De Amerikaanse PEERS-training (Program for the Education and Enrichment of Relational Skills) richt zich op het aanleren van leeftijd-adequate (ecologisch valide) vriendschapsvaardigheden. Door middel van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-3
De werking van oxytocine bij autisme

De werking van oxytocine bij autisme

Yvonne Groen Monika Althaus Menno Oosterhoff Ingrid D.C. van Balkom Pieter J. Hoekstra

Oxytocine wordt gezien als het hormoon van de onthaasting, genezing en verbondenheid en speelt een belangrijke rol bij het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Omdat autisme zich kenmerkt door...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-2
Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt?

Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt?

Hans van Essen

Er is een gebrek aan heldere indicatiecriteria om patiënten met autisme die in de EPA-doelgroep vallen (EPA = Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) te kunnen toewijzen aan een specialistisch autismeteam of...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-2