Auteurs

Behandeling

101 producten gevonden.
Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar

Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar

Anka Wagenaar Michel van Vliet

Als je je plas- en poepreflex onder bewuste controle kunt krijgen, ben je zindelijk. Deze ontwikkelingsmijlpaal wordt meestal bereikt tussen het tweede en vierde levensjaar. Een vertraagde...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-4
Recensie - Eetboek voor kinderen met autisme

Recensie - Eetboek voor kinderen met autisme

Lode Gouwkens

Karen den Dekker (2017). O jee, ik eet. Eetboek voor kinderen met autisme. Graviant Educatieve Uitgave. Veel kinderen met autisme hebben een eetprobleem. Vandaar dat het boek van Karen den Dekker een zeer...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2017-4
Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Helene Van Assche Indra Struyven Pascal Sienaert

R. is een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis. Hij wordt aangemeld vanwege een plotselinge en uitgesproken achteruitgang in het functioneren. Er is een depressief toestandsbeeld vastgesteld, en er...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-3
Dramatherapie en autisme: een pilotstudie

Dramatherapie en autisme: een pilotstudie

Rik Koot

Doel: ‘Doen alsof’ is een belangrijk aspect van dramatherapie. In deze pilotstudie wordt nagegaan hoe mensen met autisme en hun (neurotypische) partners dit aspect ervaren en hoe zinvol deze therapie is in...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-3
Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

Drs. D.C. Ligtvoet

In deze bijdrage willen wij u laten kennismaken met een van onze bewoners. Zijn naam is Daan. Het verhaal van Daan laat een positieve verandering zien in gedrag nadat de begeleidingswijze is gewijzigd. Voorheen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-2
Een vierluik op mindfulness bij autisme

Een vierluik op mindfulness bij autisme

Esther I. de Bruin Anna Ridderinkhof

“Als ik mediteer is het net alsof mijn door elkaar gekrabbelde onleesbare aantekeningen langzaam veranderen in scherpe, helder geformuleerde zinnen.” Aldus een deelnemer aan de MYmind-training voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-1
Allochtone kinderen met autisme

Allochtone kinderen met autisme

Albert Boon Melissa van Dorp Ingrid van Balkom Jan-Pieter Teunisse Matt van der Reijden Jacqueline Bailly

Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij instellingen die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en behandelen van autismespectrumstoornissen. Blijkbaar zorgen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-1
De effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

De effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

A. Booij I.W. de Groot P.M.J. van den Brenk B.B. Sizoo

Doel. Nagaan of sociale vaardigheden en draagkracht toenemen en klachten afnemen bij volwassenen met een autismespectrum-stoornis die een autisme-specifieke sociale vaardigheidstraining volgen. Methode.
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-3
Netwerk in Actie (NiA)

Netwerk in Actie (NiA)

Loes Osinga Serena Botterblom Jan-Pieter Teunisse

Doel. Het verwerven van meer kennis over de rol die het sociaal netwerk van mensen met autisme kan spelen in de behandeling via een meetinstrument voor praktijk en onderzoek. Methode. Literatuuronderzoek,...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-2
Een executieve functietraining voor kinderen met autisme

Een executieve functietraining voor kinderen met autisme

Een bewerking van M. de Vries P.J.M. Prins B.A. Schmand H.M. Geurts

Doel. Het onderzoeken van de effectiviteit van twee executieve functietrainingen bij kinderen met autisme. Methode. Honderdeenentwintig kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar met een IQ boven de 80 werden...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-2