Auteurs

Behandeling

89 producten gevonden.
Een ouder-kind Interactiebehandeling

Een ouder-kind Interactiebehandeling

Pieta van Dishoeck Claudine Dietz Nicolle van de Wiel

Probleemstelling. De kwaliteit van de ouder-kind interactie is van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze interactie verloopt minder vanzelfsprekend wanneer er sprake is van autisme bij het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-1
De ontwikkeling van de ComVoor-V: de ComVoor met aanpassingen voor personen met een visuele beperking

De ontwikkeling van de ComVoor-V: de ComVoor met aanpassingen voor personen met een visuele beperking

Mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke en visuele beperking hebben vaak ernstige communicatieproblemen. Als iemand niet (voldoende) kan communiceren via gesproken taal, is aangepaste...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-4
Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Jarymke Maljaars Kristien Hermans Roger Verpoorten Wilma Denteneer-van der Pasch Ina van Berckelaer-Onnes Ilse Noens

Nagegaan is in hoeverre geïndividualiseerde conceptondersteunende communicatie binnen dagelijkse activiteiten een effectieve interventie kan zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-4
Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS

Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS

Richard Vuijk Dayenne van Schie

Om een autismespectrumstoornis en de invloed daarvan op het leven en het contact met zichzelf en de ander beter te begrijpen en te accepteren is psycho-educatie voor iemand met een autisme-spectrumstoornis...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-3
MYmind: Mindfulness training voor jongeren met ASS en hun ouders

MYmind: Mindfulness training voor jongeren met ASS en hun ouders

Dr. E.I. de Bruin bc. R. Blom dr. F.J.A. van Steensel drs. TM. Peijnenburg prof. dr. S.M. Bögels

Prevalentiecijfers van ASS zijn enorm toegenomen en de kosten voor de maatschappij die geassocieerd zijn met ASS zijn zeer hoog. Toch zijn er voor jongeren met ASS nauwelijks evidence-based behandelingen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-2
De therapeutische relatie bij cliënten met autismespectrumstoornissen:

De therapeutische relatie bij cliënten met autismespectrumstoornissen:

Besten J. den; Bal A.M.

De kwaliteit van de therapeutische alliantie blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van succesvolle behandeling voor uiteenlopende problematiek. Echter, over het belang van deze relatie in...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-2
15e Nationaal Autisme Congres

15e Nationaal Autisme Congres

Gabrine Jagersma Kirstin Greaves-Lord

Op vrijdag 27 maart vond het 15e Nationaal Autisme Congres plaats. Diverse professionals uit binnen- en buitenland spraken in Congrescentrum De Doelen in Rotterdam over het thema 'Improving the quality of...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-2
Discrete Trial Teaching: een stap vooruit voor kinderen met autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking

Discrete Trial Teaching: een stap vooruit voor kinderen met autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking

Dr. N. C. Peters-Scheffer

De onderzoeken in dit proefschrift richten zich op de ontwikkeling en behandeling van kinderen met ASS en een VB. Het proefschrift bestaat uit de volgende drie delen: 1) de gedrags-kenmerken van kinderen met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-1
Autismevriendelijke tandheelkunde: een noodzakelijke impuls

Autismevriendelijke tandheelkunde: een noodzakelijke impuls

Drs. J.H. Elhorst Drs. C. Oortgijsen

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) en de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) hebben in 2013 de NVVk/VBTGG werkgroep 'autismevriendelijke...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-1
Schemagerichte Emptionally Focused Therapy (EFT) relatietherapie bij ASS-echtparen

Schemagerichte Emptionally Focused Therapy (EFT) relatietherapie bij ASS-echtparen

Henk Walder

In dit artikel wordt schemagerichte EFT-partnerrelatietherapie beschreven. Centrum Autisme te leiden heeft, voor echtparen bij wie bij een van de partners autisme is gediagnosticeerd en bij wie de emotionele...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2014-4