Auteurs

Behandeling

92 producten gevonden.
Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme

Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme

Marc Molendijk Caroline Wiebenga

Meer dan de helft van de mensen met een autismespectrumstoornis heeft een comorbide depressie. Dit artikel bespreekt het huidige wetenschappelijke onderzoek naar de beschikbaarheid en effectiviteit van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1
Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme

Jorien van Hoorn Carolien Rieffe

Deze studie onderzocht of positieve feedback (duimpjes omhoog) van leeftijdgenoten leidde tot meer sociaal of juist egoïstisch gedrag bij jongeren van 11-17 jaar met autisme en welke factoren samenhingen met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1
Autisme en anorexia bij volwassenen

Autisme en anorexia bij volwassenen

Rutger Clarijs Annelies Spek

Naar schatting heeft 25 procent van de vrouwen met anorexia nervosa ook een autismespectrumstoornis. Helaas is er nog weinig bekend over deze comorbide problematiek. In het onderhavige verkennende onderzoek...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-1
Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar

Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar

Anka Wagenaar Michel van Vliet

Als je je plas- en poepreflex onder bewuste controle kunt krijgen, ben je zindelijk. Deze ontwikkelingsmijlpaal wordt meestal bereikt tussen het tweede en vierde levensjaar. Een vertraagde...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-4
Recensie - Eetboek voor kinderen met autisme

Recensie - Eetboek voor kinderen met autisme

Lode Gouwkens

Karen den Dekker (2017). O jee, ik eet. Eetboek voor kinderen met autisme. Graviant Educatieve Uitgave. Veel kinderen met autisme hebben een eetprobleem. Vandaar dat het boek van Karen den Dekker een zeer...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-4
Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Helene Van Assche Indra Struyven Pascal Sienaert

R. is een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis. Hij wordt aangemeld vanwege een plotselinge en uitgesproken achteruitgang in het functioneren. Er is een depressief toestandsbeeld vastgesteld, en er...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-3
Dramatherapie en autisme: een pilotstudie

Dramatherapie en autisme: een pilotstudie

Rik Koot

Doel: ‘Doen alsof’ is een belangrijk aspect van dramatherapie. In deze pilotstudie wordt nagegaan hoe mensen met autisme en hun (neurotypische) partners dit aspect ervaren en hoe zinvol deze therapie is in...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-3
Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

Drs. D.C. Ligtvoet

In deze bijdrage willen wij u laten kennismaken met een van onze bewoners. Zijn naam is Daan. Het verhaal van Daan laat een positieve verandering zien in gedrag nadat de begeleidingswijze is gewijzigd. Voorheen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-2
Een vierluik op mindfulness bij autisme

Een vierluik op mindfulness bij autisme

Esther I. de Bruin Anna Ridderinkhof

“Als ik mediteer is het net alsof mijn door elkaar gekrabbelde onleesbare aantekeningen langzaam veranderen in scherpe, helder geformuleerde zinnen.” Aldus een deelnemer aan de MYmind-training voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-1
Allochtone kinderen met autisme

Allochtone kinderen met autisme

Albert Boon Melissa van Dorp Ingrid van Balkom Jan-Pieter Teunisse Matt van der Reijden Jacqueline Bailly

Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij instellingen die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en behandelen van autismespectrumstoornissen. Blijkbaar zorgen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2017-1