Sportinterventies voor kinderen met autisme: een meta-analyse

Sportinterventies voor kinderen met autisme: een meta-analyse

Productgroep WTA 2021-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sportbeoefening door kinderen verhoogt niet alleen hun lichamelijke gezondheid, maar verschillende studies wijzen ook op een vooruitgang in executief functioneren en een afname van internaliserende en externaliserende problematiek. Bij sommige kinderen met autisme lijkt sporten bovendien te leiden tot een vermindering van stereotiepe gedragingen. In een recente meta-analyse door Chan en collega’s (2020) is het effect van sportinterventies onderzocht op het sociaal en communicatief functioneren van kinderen met autisme. Sport zou enerzijds het sociaal-communicatieve gedrag van kinderen kunnen stimuleren door de contactmomenten met de trainer en andere kinderen. Anderzijds zou persoonlijke ontwikkeling en succes op sportief vlak kunnen bijdragen aan meer zelfvertrouwen in een sociale context.
In de meta-analyse van Chan en collega’s werden alle (Engelstalige) studies opgenomen die met behulp van een voor- en nameting het effect van een sportinterventie onderzochten bij kinderen met een autismediagnose. Elke studie had bovendien een gevalideerde uitkomstmaat van sociaal of communicatief functioneren. De interventie bestond uit minimaal twee sessies. In totaal voldeden twaalf studies aan de inclusiecriteria, waarvan elf het sociaal functioneren onderzochten en acht (ook) communicatieve vaardigheden. In de meeste studies (67%) werd het functioneren van de kinderen vergeleken met een groep kinderen die op een wachtlijst stonden voor dezelfde interventie. De leeftijdsrange was 3-17 jaar. De duur van de sportieve interventie wisselde van 4 tot 40 weken en bestond in totaal uit 4 tot 72 uur. Twee derde van de onderzochte interventies bestond uit groepsactiviteiten. In een kwart van de studies werden groepsactiviteiten afgewisseld met individuele activiteiten. Slechts één studie onderzocht het effect van individuele fysieke activiteiten.