Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Effecten van een sociale responsiviteitstraining op jongeren met ASS

Productgroep WTA 2021-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De PEERS® (Programma voor de Educatie en vErrijking van Relationele Skills)-training richt zich mede via huiswerkopdrachten en ouderbijeenkomsten op het aanleren van leefijdsadequate vriendschapsvaardigheden (Laugeson, Frankel, Gantman, Dillon, & Mogil, 2012; Laugeson, Frankel, Mogil, & Dillon, 2009). De resultaten van het huidige gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoek geven aan dat deze training de sociale responsiviteit bij jongeren met ASS verbetert, aldus zelf- en ouderrapportages. Echter, een objectieve gedragsobservatie geeft aan dat de verbetering in sociale vaardigheden vergelijkbaar was met de verbetering in sociale vaardigheden bij de controlegroep.

The PEERS® (Program for Education and Enrichment of Relational Skills) training targets age-appropriate social skills. By the use of homework assignments and parallel parent sessions the generalization of skills enhanced. The results of this randomized controlled trial show that social skills significantly improved, as indicated by both selfand parent reports. However, the significant increase in observed social skills as observed in the PEERS® condition was as large as the increase observed in the active control condition. Further research will target mediators and moderators of treatment effects.