Auteurs

372 producten gevonden.
Cognitieve gedragstherapie in een groep voor studenten met een autismespectrumstoornis

Cognitieve gedragstherapie in een groep voor studenten met een autismespectrumstoornis

Caroline Schuurman

Autismeteams worden in toenemende mate geconfronteerd met jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en een (boven)gemiddelde intelligentie. Deze jongeren hebben de cognitieve mogelijkheden om het hoger...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-2
Autisme: van beeldvorming naar evidence-based (be)handelen: een proces in ontwikkeling

Autisme: van beeldvorming naar evidence-based (be)handelen: een proces in ontwikkeling

Ina van Berckelaer-Onnes

Autisme is een complexe aandoening die nog meer vragen oproept dan beantwoordt. Het overkomt je: als persoon die het heeft, als ouders die een kind hebben met autisme, als hulpverleners en anderen die...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-2
Psycho-seksuele vorming

Psycho-seksuele vorming

L. de Weerdt A. Huson N. van Assendelft

Op de Zonnewijzer, een behandel-groep voor kinderen met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 6 tot 14 jaar, zijn 2 sociale vaardigheidstrainingen m.b.t. de psycho-seksuele ontwikkeling...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
Sociaal-emotionele vaardigheden van hoogfunctionerende kinderen met autismespectrumstoornissen

Sociaal-emotionele vaardigheden van hoogfunctionerende kinderen met autismespectrumstoornissen

Drs. A. Scheeren Dr. S. Begeer Prof. dr. J. M. Koot

Achtergrond Afwijkingen in sociaal-emotioneel gedrag zijn typerend voor kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) (American Psychological Association, 1994). Hoewel autisme een ontwikkelingsstoornis is,...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
ASS en delinquent gedrag

ASS en delinquent gedrag

prof. dr. C. de Ruiter

De RINO Groep in Utrecht is een landelijk werkende instelling voor opleiding, bij- en nascholing op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en naastgelegen sectoren. Op 23 januari...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
Ik heb niet zoveel

Ik heb niet zoveel

J.H.W. (Jorgen) Mous

Het uit te werken thema tijdens de voorbereiding op het congres “Pervasieve ontwikkelingsstoornissen langs de levenslijnen: vier jaar later; andere stemmen” was het stellen van een diagnose binnen het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
Helpt de MMPI-2 een stoornis opsporen?

Helpt de MMPI-2 een stoornis opsporen?

Els Ronsse

Het onderzoek naar autismespectrumstoornissen bij volwassenen met een normale of hoge intelligentie is geen eenvoudige zaak. Aan de hand van een praktijkonderzoek werd nagegaan of het gebruik van een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
Buitenlands onderzoek

Buitenlands onderzoek

Dr. C.D. van Karnebeek

Gelaatsasymmetrie: Een belangrijk kenmerk van autisme? Variatie in gelaatstrekken tussen personen zijn het gevolg van verschillen in embryologische en foetale ontwikkeling, waarschijnlijk ten gevolge van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
Behandeling van ASS

Behandeling van ASS

Cisco Aerts Gert Kroes

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bepaalt in hoge mate het leven van de persoon zelf en van zijn/ haar omgeving. In gezinnen met een of meer gezinsleden met ASS zijn veel problemen. Het doel van een nieuw...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-1
Begeleid Leren en autisme

Begeleid Leren en autisme

Ank Goosen Bart in 't Groen Marianne van Bakel

In april 2002 is in Eindhoven een Begeleid Leren-project gestart als een samenwerkingsproject tussen de GGz Eindhoven (GGzE ), zorgeenheid Promenzo en de School voor Volwassenen Educatie van het Regionaal...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2006