Van de redactie

Van de redactie

Productgroep WTA 2010-1
Gratis

Omschrijving

Geachte lezers,

Dit nummer opent met een bijdrage van Hilde Geurts en Laura Bringmann inzake planningsvaardigheden bij kinderen met autismespectrumstoornissen. Het manuscript biedt een fraai overzicht van tal van neuropsychologische planningstaken en de gerapporteerde
resultaten.