Auteurs

352 producten gevonden.
Begeleid Leren en autisme

Begeleid Leren en autisme

Ank Goosen Bart in 't Groen Marianne van Bakel

In april 2002 is in Eindhoven een Begeleid Leren-project gestart als een samenwerkingsproject tussen de GGz Eindhoven (GGzE ), zorgeenheid Promenzo en de School voor Volwassenen Educatie van het Regionaal...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2006
Muziektherapie voor kinderen met autisme

Muziektherapie voor kinderen met autisme

Mathieu Pater

Dit artikel beschrijft hoe er op een innovatieve wijze een bijdrage geleverd kan worden aan de verdere professionalisering van muziektherapie voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). Er...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-2
De kennis van praktijk ondersteuners (POH-GGZ) over ASS bij meisjes/vrouwen

De kennis van praktijk ondersteuners (POH-GGZ) over ASS bij meisjes/vrouwen

Anne-Marie Huyghen Sigrid Piening Christine Jonker

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met ASS-gerelateerde klachten, waarbij steeds meer gebruikgemaakt wordt van de expertise van de praktijkondersteuner van de huisarts: de POH-GGZ. Hun...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-2
‘Psychische huid’ bij autisme en narcisme: een psychoanalytisch perspectief

‘Psychische huid’ bij autisme en narcisme: een psychoanalytisch perspectief

Mohsen Edrisi

Met name bij ontregeling kunnen autisme en narcisme op volwassen leeftijd veel op elkaar lijken en daarmee de psychiatrische classificatie bemoeilijken: is het een subtiele vorm van autismespectrumstoornis...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-2
Identiteitsontwikkeling bij autisme

Identiteitsontwikkeling bij autisme

Kirstin Greaves-Lord Gabrine Jagersma Jeanet Landsman Benjamin de Graaff Manna A. Alma Arie J. Stoffels Louis Sloot Henri Mandemaker Klaske van der Weide Tammo Michel Theo Beskers Elisabeth W. Verhoeven Marieke W. Vogelezang

Moeizame identiteitsontwikkeling heeft waarschijnlijk invloed op het welzijn van mensen met autisme door camouflagegedrag en impact op zelfbeeld/zelfconcept, zelfacceptatie en zingeving. Het doel van deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-2
WTA 2023-2

WTA 2023-2

WTA 2023-2

Meer info
9,95
Onderdeel van WTA 2023-2
Selectief mutisme en autisme: een verkenning en aanbevelingen voor de praktijk

Selectief mutisme en autisme: een verkenning en aanbevelingen voor de praktijk

Maretha de Jonge Andrea Spruijt

In de afgelopen jaren is het klinisch beeld van selectief mutisme gestaag verschoven van het moedwillig zwijgen in specifieke situaties en tegen specifieke personen naar angst om te communiceren in sociale...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-2
Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Anke Scheeren

De afgelopen jaren is steeds sterker de nadruk gelegd op de inclusie van kinderen met autisme in het regulier onderwijs. Elk kind heeft immers recht op onderwijs, en zou een school niet ook een afspiegeling...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3
Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Els Blijd-Hoogewys Carolien Rieffe Salima Kamp Justine Pentinga Mia Becker Lisa van Klaveren

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is geprobeerd leerlingen die extra aandacht nodig hebben, onder wie leerlingen met autisme, te includeren in het regulier voortgezet onderwijs. Cijfers wijzen uit...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3
Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Sigrid Piening Inge van Balkom Anne-Marie Huyghen Allies Hoogma Leonie Kreuze Leonike Vet Wiljo van Hout

Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en PsycInfo naar interventiestudies die behandeleffecten onderzochten bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3