De verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD of PDD-NOS

De verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD of PDD-NOS

Productgroep WTA 2010-1
Dr. Y. Groen | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

ADHD en PDD-NOS zijn ontwikkelingsstoornissen die in de praktijk moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn door een overlap in symptomen. Daarnaast worden beide stoornissen in verband gebracht met tekortkomingen in de executieve functies (zogenaamde ‘controlefuncties’). Eén van die executieve functies is het steeds controleren van het eigen gedrag op fouten en het controleren van feedback uit de omgeving. De uitkomsten van dit proefschrift geven aanwijzingen dat kinderen met deze ontwikkelingsstoornissen van elkaar te onderscheiden zijn in hun psychofysiologische reacties op het verwerken van fouten en feedback. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van hersenpotentialen en kortdurende hartslagveranderingen. De uitkomsten wijzen eenduidig op specifieke tekortkomingen in de verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD en een gunstige werking van medicatie (Methylfenidaat). Hoewel kinderen met PDD-NOS in hun gevoeligheid voor fouten veel meer lijken op de gezonde controle kinderen, lijken zij wel minder gevoelig te zijn voor negatieve feedback over hun prestaties.