Asperger syndroom: motorische interventie - een n=1 studie

Asperger syndroom: motorische interventie - een n=1 studie

Productgroep WTA 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel wordt een casus beschreven van een jongen met het Asperger syndroom. Aanvankelijk wordt bij hem de waarschijnlijkheidsdiagnose ontwikkelingsdyspraxie gesteld en pas een jaar later de diagnose Asperger syndroom. Om die reden wordt hij in eerste instantie doorverwezen voor motorische therapie en in het kader daarvan uitvoerig bekeken en gediagnosticeerd. Hij krijgt daarna ontwikkelingsgerichte motorische therapie en later visolie capsules.
Na 2,5 jaar motorische therapie is er sprake van een zeer grote verbetering. Hij haalt een aanzienlijke rijpingsachterstand in en komt in sociaal emotioneel opzicht in het gebied van normaal functioneren, waarbij in lichte mate autistische trekken waarneembaar blijven. Er is geen sociale vaardigheidstraining of andere therapie met hem gedaan. Deze grote inhaal van ontwikkeling is aanleiding om zijn casus te beschrijven.