Catatonie bij autisme

Catatonie bij autisme

Productgroep WTA 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wanneer er een duidelijke en kenmerkende achteruitgang is in beweging, stemgebruik, structuren van bezigheden, zelfredzaamheid en praktische vaardigheden moet bij mensen met autistisme aan catanonie gedacht worden. Autistische en catanone symptonen overlappen voor een deel, toch wordt catanonie nog altijd bij slechts een op de zeven adolescenten en jong volwassenen met autisme gediagnosticeerd. Patiëntenverslagen tonen aan dat benzodiazepines en elektroshocktherapie (ECT) doeltreffende behandelingen zijn zowel in zowel de acute als de chronische fase van catanonie bij mensen met autisme. Verder onderzoek naar het samenvallen (biologisch en genetisch) van autisme en catanonie is waardevol.