Auteurs

336 producten gevonden.
Selectief mutisme en autisme: een verkenning en aanbevelingen voor de praktijk

Selectief mutisme en autisme: een verkenning en aanbevelingen voor de praktijk

Maretha de Jonge Andrea Spruijt

In de afgelopen jaren is het klinisch beeld van selectief mutisme gestaag verschoven van het moedwillig zwijgen in specifi eke situaties en tegen specifi eke personen naar angst om te communiceren in sociale...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2023-2
Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Anke Scheeren

De afgelopen jaren is steeds sterker de nadruk gelegd op de inclusie van kinderen met autisme in het regulier onderwijs. Elk kind heeft immers recht op onderwijs, en zou een school niet ook een afspiegeling...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3
Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Els Blijd-Hoogewys Carolien Rieffe Salima Kamp Justine Pentinga Mia Becker Lisa van Klaveren

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is geprobeerd leerlingen die extra aandacht nodig hebben, onder wie leerlingen met autisme, te includeren in het regulier voortgezet onderwijs. Cijfers wijzen uit...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3
Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Sigrid Piening Inge van Balkom Anne-Marie Huyghen Allies Hoogma Leonie Kreuze Leonike Vet Wiljo van Hout

Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en PsycInfo naar interventiestudies die behandeleffecten onderzochten bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3
Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Roy Peijen Manon Bos

Een werkervaringsprogramma uitgevoerd door Koninklijke Philips N.V. neemt jaarlijks mensen met een autismespectrumstoornis in dienst voor een periode van één tot anderhalf jaar om hen voor te...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3
Autistische adolescenten en hun autorijgedrag

Autistische adolescenten en hun autorijgedrag

Arie Boven

Een van de sprekers op het afgelopen Nationaal Autisme Congres 2021 was dr. Allison Curry uit de Verenigde Staten. Uit haar onderzoek en dat van haar collega’s blijkt dat vrijwel alle autistische...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2021-3