Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Productgroep WTA 2009-3
K. Berman | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In juni 2009 heeft de Gezondheidsraad, op aanvraag van een aantal ministeries, een rapport uitgebracht: Autismespectrumstoornissen, een leven lang anders. Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van de wetenschap op het gebied van autisme en gaat in op de door mensen met ASS (en hun ouders) ondervonden problemen, met een aantal aanbevelingen. Hierbij komen verschillende onderwerpen en levensgebieden aan de orde, te weten diagnostiek en behandeling, een zelfstandig leven, wonen, onderwijs en arbeidsparticipatie. Het rapport gaat voornamelijk over kinderen, jongeren en jongvolwassenen; de groep normaal- tot hoogbegaafde volwassenen is hierbij helaas wat onderbelicht gebleven.
Vanuit mijn eigen ervaring en expertise heb ik een aanvullende reactie geschreven op het rapport van de Gezondheidsraad, waarbij nader op de verschillende onderwerpen uit het rapport wordt ingegaan, maar dan vanuit volwassen perspectief. Daarvan wordt hier een beknopte samenvatting gegeven, met de focus op aard, verschijnselen en aanbevelingen voor behandeling van ASS.