Autisme: empathie versus systeemdenken

Autisme: empathie versus systeemdenken

Productgroep WTA 2011-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een bewerking van het artikel: “THE EMPATHIZING-SYSTEMIZING (E-S) THEORY”

In dit artikel bespreekt Baron-Cohen de eerder door hem ontwikkelde “mindblindness”-theorie. Hij gaat in op zijn nieuwe theorie betreffende empathiseren versus systematiseren, met hieraan gekoppeld de veronderstelling dat mensen met een autismespectrumstoornis een extreem mannelijk brein hebben.Tenslotte beschrijft hij de implicaties hiervan voor de dagelijkse praktijk.