Morele ontwikkeling bij jeugdigen met een ASS

Morele ontwikkeling bij jeugdigen met een ASS

Productgroep WTA 2010-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze studie (masterscriptie) had tot doel te onderzoeken in hoeverre normaal tot hoogbegaafde jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS) sociaal probleemgedrag en/of fundamenteel onthecht gedrag vertonen en in hoeverre dit gedrag samenhangt met een afwijkende morele ontwikkeling. De onderzochte sample (n = 72: 60 jongens en 12 meisjes) had een gemiddelde leeftijd van 11 jaar en bezoekt de Nederlandse instelling voor gezondheidszorg Yulius (voorheen RMPI-De Grote Rivieren). Het instrumentarium bestond uit drie vragenlijsten: de Sociaal Emotionele Vragenlijst, de Vragenlijst Fundamentele Onthechting en vijf items door de onderzoeker opgesteld inzake de morele ontwikkeling. De resultaten geven aan dat er bij de kinderen uit de onderzochte groep die sociale probleemgedragingen en/of fundamenteel onthecht gedrag vertonen sprake is van een afwijkende morele ontwikkeling, welke mogelijk te wijten is aan een gebrekkige empathie. De conclusie is dat extra hulp en ondersteuning inzake sociaal probleemgedrag en/of fundamenteel onthecht gedrag gewenst is bij normaal tot hoogbegaafde jeugdigen met een ASS.