Op weg naar DSM 5

Op weg naar DSM 5

Productgroep WTA 2011-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Naar verwachting zal in het jaar 2013 de DSM IV plaatsmaken voor de DSM V. Een van de meest opmerkelijke veranderingen is dat de subcategorieën zoals die op dit moment onderscheiden worden binnen de autismespectrumstoornissen komen te vervallen om plaats te maken voor één categorie ASS. Op een studiedag -24 november 2010 georganiseerd door Beneckemet als titel ‘McDD en de verkenning binnen de grenzen van ASS’, ging prof. dr. R.J. van der Gaag in op aard en betekenis van deze veranderingen voor de zorg voor autisme.

‘De eerste versie van de DSM, de Diagnostic and Statistical Manual, verscheen in de VS in het jaar 1952. In essentie vormde het een antwoord op het reeds langer in Europa gebruikte classificatiesysteem de ICD waarvan de eerste uitgave verscheen in Zwitserland in het jaar 1900. De afkorting ICD stond toen voor International Classification of Death waarbij de D in de loop der jaren evolueerde naar Desease en tenslotte naar Disorder. Het Amerikaanse antwoord was met name gebaseerd op onvrede over de psychoanalytische richting waarin de ICD zich had ontwikkeld.