Van de redactie

Van de redactie

Productgroep WTA 2010-3
Gratis

Omschrijving

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en Praktijk gaat het komende jaar haar 10e jaargang in. Het WTA ging van start in 2002 met circa 500 abonnees. Inmiddels is de oplage 2000. Het WTA is een podium gebleken voor veel wetenschappers en mensen werkzaam in de zorg om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op het gebied van conceptuele voortgang inzake autisme. Een van de kwaliteitscriteria voor een blad is de verhouding tussen geweigerde en geaccepteerde artikelen. Dankzij de inzet van de peerreviewers is de verhouding op dit moment 20 : 80. We hopen deze verhouding op zijn minst te kunnen handhaven. De nieuwste ontwikkeling van het blad is dat het per 1 januari 2011 online gaat. De website is te vinden op het adres: www.wtaonline.nl. We hopen hiermee alle Nederlandssprekenden –ook elders verblijvend te bereiken en daarnaast geven we de auteurs de gelegenheid om via een uitgebreidere Engelse abstract zich ook te richten tot het internationale forum.