Auteurs

11 producten gevonden.
Nederlandse hertaling van de PEERS-training

Nederlandse hertaling van de PEERS-training

Gabrine Jagersma Sakinah Idris Sophie Jabos Bjorn Jaime van Pelt Kirstin Greaves-Lord

De Amerikaanse PEERS-training (Program for the Education and Enrichment of Relational Skills) richt zich op het aanleren van leeftijd-adequate (ecologisch valide) vriendschapsvaardigheden. Door middel van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-3
De Academische Werkplaatsen Autisme: waarom, hoe en wat?

De Academische Werkplaatsen Autisme: waarom, hoe en wat?

Kirstin Greaves-Lord Hilde M. Geurts

Sinds augustus 2014 bestaan er twee Academische Werkplaatsen Autisme: Reach-Aut en Samen Doen! De kennis over autisme was te gefragmenteerd volgens het rapport ‘Kennisinfrastructuur...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-1
15e Nationaal Autisme Congres

15e Nationaal Autisme Congres

Gabrine Jagersma Kirstin Greaves-Lord

Op vrijdag 27 maart vond het 15e Nationaal Autisme Congres plaats. Diverse professionals uit binnen- en buitenland spraken in Congrescentrum De Doelen in Rotterdam over het thema 'Improving the quality of...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-2
De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

Kirsten Visser Kirstin Greaves-Lord Frieda Boudesteijn Athanasios Maras Esther van der Vegt

Door de vele lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen en het belang van goede sociaal-communicatieve vaardigheden, is de adolescentie een moeilijke periode voor jongeren met een autismespectrumstoornis...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2014-4
Verkenning van repetitief gedrag: wie past waar in de DSM-5?

Verkenning van repetitief gedrag: wie past waar in de DSM-5?

Geerte Slappendel Kirstin Greaves-Lord Jorieke Duvekot Ad van der Sijde

Met de komst van de DSM-5, is de aanwezigheid van repetitief gedrag volgens minimaal twee criteria voorwaarde voor de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). Onder clinici en ouders leven daarom zorgen dat door...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-2
Symptoomprofielen van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis

Symptoomprofielen van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis

Kirstin Greaves-Lord Mart Eussen Catharina Hartman

Met de komst van de DSM-5 is de lang bestaande discussie over hoe we autisme vaststellen opnieuw aangewakkerd: Op basis van welke en hoeveel domeinen van symptomen wordt de diagnose gesteld? kunnen er valide...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-2
Het beloop van autismespectrumstoornissen

Het beloop van autismespectrumstoornissen

Anneke Louwerse Mart Eussen Kirstin Greaves-Lord

In de huidige bijdrage worden vier casussen beschreven die inzicht geven in hoe kinderen, die op de basisschoolleeftijd gediagnosticeerd zijn met een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anderszins...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-4
Nationaal Autisme Congres 2012

Nationaal Autisme Congres 2012

Anneke Louwerse Kirstin Greaves-Lord

Het 12e Nationaal Autisme Congres, 16 maart 2012, werd gedomineerd door een tweetal rode draden. De eerste: empathie. In het voorliggende overzichtsartikel van Louwerse en Greaves-Lord, wordt met name aan dit...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-3
Ik Puber

Ik Puber

Kirsten Visser Kirstin Greaves-Lord Linda Dekker Frieda Boudesteijn Athanasios Maras Esther van der Vegt

Binnen Yulius wordt - in samenwerking met het Erasmus MC - de effectiviteit onderzocht van de Ik Puber-training, een individueel pedagogisch-therapeutisch programma gericht op de puber-teits- en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-2
Congres Review: NVA Autisme congres op 7 en 8 oktober 2011

Congres Review: NVA Autisme congres op 7 en 8 oktober 2011

Jorieke Duvekot Kirstin Greaves-Lord

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseerde 7 en 8 oktober 2011 voor het 7e jaar op rij het NVA Autisme Congres. Het programma was divers en interessant voor mensen met autisme, ouders,...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2012-1