Evaluatie van de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten en professionals binnen de Academische Werkplaats Autisme

Evaluatie van de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten en professionals binnen de Academische Werkplaats Autisme

Productgroep WTA 2024-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

We evalueerden de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten, zorgen onderwijsprofessionals en onderzoekers binnen de projectgroepen van de Academische Werkplaats Autisme 2.0 door participatief actie-onderzoek in combinatie met thematische analyse. Thema’s werden geïdentifi ceerd die van belang zijn voor succesvolle samenwerking met ervaringsdeskundigen: communicatie, gezamenlijke besluitvorming, rollen/functies, ontwikkeling en ondersteuning, veiligheid en onderlinge verbinding, invloeden vanuit de context en randvoorwaarden. Binnen deze thema’s werden uitdagingen besproken en aanbevelingen voor verbetering gedaan.

SUMMARY
We evaluated the collaboration between autistic people, their relatives/proxies, care-/educational professionals and researchers within the project groups of the Academic Workplace Autism 2.0 through participatory action research combined with thematic analyses. We identified six themes that are of importance for successful collaboration with experts by experience: communication, shared decision making, roles and positions, capacity building, development and support, safety and connection, context and conditions. Challenges are discussed and recommendations for improvement are provided.