Factoren rond gedragsproblemen bij ASS

Factoren rond gedragsproblemen bij ASS

Productgroep WTA 2022-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen en diepte-interviews kwam naar voren dat gedragsproblemen bij jongeren/jongvolwassenen met autisme samenhangen met een complex aan factoren op micro-, meso- en macroniveau. Dit complex aan factoren, uitgediept in dit artikel, zorgt ervoor dat de doelgroep niet optimaal kan participeren in de samenleving op diverse gebieden zoals scholing en werk. Om dit te voorkomen is een duurzame, multisectorale aanpak nodig. Daarom wordt momenteel – nauw samenwerkend in interdisciplinaire teams binnen de Academische Werkplaats Autisme – een set complementaire, passende innovaties ontwikkeld.