Auteurs

7 producten gevonden.
Nogmaals over eenzaamheid en ASS

Nogmaals over eenzaamheid en ASS

Jaap van der Meere

In het WTA-nummer 3 van 2015 vindt u een overzichtsartikel over de thematiek eenzaamheid en autisme, geschreven op ons verzoek, door de Turkse hoogleraar Baris Korkman. In zijn bijdrage werden tal van aspecten...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2024-1
Hoogfunctionerend autisme en automatisering

Hoogfunctionerend autisme en automatisering

Jaap van der Meere

Het voorafgaand artikel van onze Vlaamse collega’s Sander Van de Cruys, Kris Evers en Johan Wageman is een uitermate interessante experimenteel psychologische bijdrage rond autisme en het (cognitief) omgaan...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2018-2
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Geachte lezers, De laatste jaren neemt onze aanbodportefeuille zodanig toe dat de redactie heeft gemeend volgend jaar vier maal te moeten verschijnen. Een beleid gericht op het verhogen van de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2011-3
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Geachte lezers, Soms krijgt de redactie artikelen aangeboden waarbij getracht wordt vanuit een ruimer conceptueel kader greep te krijgen op de stoornissen die zich bewegen binnen het autismespectrum. Het...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2011-2
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Dit blad opent met een artikel van Rieffe en collega’s. Hun onderzoeksuitkomsten suggereren dat hoogfunctionerende jongens met ASS in de vroege tienerjaren goed inzicht hebben in de eigen affectieve en...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2011-1
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en Praktijk gaat het komende jaar haar 10e jaargang in. Het WTA ging van start in 2002 met circa 500 abonnees. Inmiddels is de oplage 2000. Het WTA is een...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2010-3
Van de redactie

Van de redactie

Jaap van der Meere

Geachte lezers, Dit nummer opent met een bijdrage van Hilde Geurts en Laura Bringmann inzake planningsvaardigheden bij kinderen met autismespectrumstoornissen. Het manuscript biedt een fraai overzicht van...
Meer info
Gratis
Onderdeel van WTA 2010-1