Van de redactie

Van de redactie

Productgroep WTA 2011-3
Gratis

Omschrijving

Geachte lezers,

De laatste jaren neemt onze aanbodportefeuille zodanig toe dat de redactie heeft gemeend volgend jaar vier maal te moeten verschijnen. Een beleid gericht op het verhogen van de verschijningsfrequentie kan leiden tot verlaging van de kwaliteit. Om dat te voorkomen zetten wij het systeem van peerreviewing onverminderd voort en vragen tegelijkertijd alle wetenschappers en mensen werkzaam in de zorg om manuscripten te blijven aanleveren. Inclusief de inflatiecorrectie betekent vier keer uitkomen voor de abonnee een lichte verhoging van enige Euro’s. (Zie mededeling van de redactie op pagina 111). Anders dan vorig jaar kan het abonnement om de drie maanden worden opgezegd, hetgeen op zich overigens een wettelijke verplichting is.