Auteurs

Participatie

24 producten gevonden.
Participatie van jongeren met ASS in de kerkelijke gemeente

Participatie van jongeren met ASS in de kerkelijke gemeente

Bart-Jan Noorlander

Dit onderzoek richt zich op verbetering van de participatiemogelijkheden van jongeren met autisme in de kerkelijke gemeenten. Aan de hand van achttien uitgebreide interviews is er een aantal randvoorwaarden...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-3
De opkomst van autismevriendelijkheid in Nederland

De opkomst van autismevriendelijkheid in Nederland

Frederik Boven

In de afgelopen elf jaar is in Nederland de term ‘autismevriendelijk’ in zwang gekomen als aanduiding voor diensten of organisaties die claimen geschikt te zijn voor mensen met autisme. Een voorbeeld zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Roy Peijen Manon C.M. Bos

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren vaak problemen bij het behouden van een baan, terwijl de wil om te werken er is, zo ook de capaciteiten en vaardigheden voor een goede uitvoering van het...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2019-4
Recovery Oriented Language Guide

Recovery Oriented Language Guide

Words are important. The language we use and the stories we tell have great significance to all involved. They carry a sense of hope and possibility or can be associated with a sense of pessimism and low...
Meer info
Gratis
Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik

Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik

Caroline Place Harry Michon

Focus op Werk is een arbeidsrehabilitatieprogramma gericht op werkbehoud van mensen met autisme. Middels individuele trajectbegeleiding en gezamenlijke gesprekken met de werkgever eventueel gecombineerd met...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-4
Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen

Carolien Rieffe Lucinda Pouw Marieke Bos

Ook kinderen met autisme (in dit artikel over emotie regulatie bij kinderen met autisme beperken wij ons tot de groep met normale cognitieve vermogens, dus een IQ hoger dan 80) hebben behoefte aan sociale...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-4
De Academische Werkplaatsen Autisme: waarom, hoe en wat?

De Academische Werkplaatsen Autisme: waarom, hoe en wat?

Kirstin Greaves-Lord Hilde M. Geurts

Sinds augustus 2014 bestaan er twee Academische Werkplaatsen Autisme: Reach-Aut en Samen Doen! De kennis over autisme was te gefragmenteerd volgens het rapport ‘Kennisinfrastructuur...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2016-1
Autisme en eenzaamheid

Autisme en eenzaamheid

Baris Korkmaz

Baris Korkmaz Sociale omgang is een fundamentele behoefte. Het ontberen hiervan kan leiden tot eenzaamheid; een complexe, vaak onplezierige, pijnlijke emotionele reactie op sociaal isolement die met angst...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2015-3
Angst- en dwangverschijnselen bij jongeren met autisme - enige reflecties

Angst- en dwangverschijnselen bij jongeren met autisme - enige reflecties

Door prof. dr. Frits Boer AMC/de Bascule

Het stellen van de diagnose autisme is ontegenzeglijk van belang. Het is het moment waarop na een soms lange weg van onzekerheid een (GGz-)psycholoog of psychiater het eerste vermoeden officieel bevestigt: dit...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-3
Optimale woonsetting

Optimale woonsetting

Frans Woltring

Een gedegen en uitgebreid onderzoek van professor Baird 1 geeft aan dat 1,16% van de bevolking binnen het autistische spectrum valt. Dat is voor ons land 1,16% van 16,8 miljoen personen, 195.000 mensen met ASS.
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-2