Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Productgroep WTA 2019-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen met ASS (7-12 jaar oud; n = 140) random toegewezen aan een wachtlijstcontrole of ToM-training waarbij acht weken lang groepslessen werden aangeboden waarin vaardigheden aan bod kwamen zoals emotieherkenning, verbeelding, begrijpen van misleiding en humor. Na deze acht weken werden kinderen getest op ToM- en emotiebegriptaken en ouder- en leerkrachtvragenlijsten over sociaal gedrag geanalyseerd. Follow-updata voor de trainingsgroep werden verzameld na drie maanden. De training had een positief effect op ToM-begrip, dat ook na drie maanden nog te zien was. Ook ouders rapporteerden verbeteringen op het gebied van sociale vaardigheden. Deze waren met name zichtbaar voor wat betreft algemene en ASS-gerelateerde vaardigheden. Echter, verbetering in concrete ToM-gerelateerde vaardigheden waren minder zichtbaar. Uit leerkrachtrapportage over sociaal gedrag kwam het effect van de training niet naar voren. De ToM-training verbetert met name het inzicht van kinderen en effecten zijn ook zichtbaar in het alledaags gedrag. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en nieuwe behandelvormen worden besproken.