De behandeling van angst bij ASS

De behandeling van angst bij ASS

Productgroep WTA 2010-2
C. Weber | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

C. Weber, een geautoriseerd verslag van een lezing van Carolien Gevers, klinisch psycholoog-psychotherapeut

‘In dit referaat staat de behandeling van angst bij mensen met een autismespectrumstoornis centraal. Maar alvorens daar te komen zal ikvoor het overzichteerst een aantal opmerkingen maken over de behandeling van angst in het algemeen.Tenslotte komen dan de verschillen in behandeling tussen deze twee categorieën aan de orde. Men moet daarbij bedenken dat als ik hier spreek over een kind dit ook geldt voor adolescenten en in sommige gevallen ook voor volwassenen.

In zijn bijdrage heeft prof. Boer1 er omstandig op gewezen dat angst voorkomt in de hele bevolking. Lange tijd is men ervan overtuigd geweest dat de oorzaak van angst bij kinderen lag in een overprotectieve houding van de ouders.Tegenwoordig weten wij dat angst bij kinderen niet ontstaat door een eventuele overbeschermende houding van de ouders maar dat er heel vaak sprake is van én kindfactoren én ouderfactoren, vaak in interactie, die de angst kunnen veroorzaken.Vaak is het zo dat de kindfactoren de ouder uitnodigen en uitlokken tot (over) protectie. Er zijn kinderen die van nature wat angstiger, bezorgder en schrikachtiger zijn dan andere kinderen en de natuurlijke reactie van ouders is dan om het kind extra te beschermen en extra regels te stellen. Bij de oorzaak of de ontstaansgeschiedenis van angst gaat het dus steeds om een combinatie van kind en ouderfactoren.

NVA-directeur Fred Stekelenburg kreeg van dagvoorzitter professor dr. Herman van Engeland als eerste het woord. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om op te roepen tot een uitgebreider benutten van beschikbare kennis van ervaringsdeskundigen zoals mensen met autisme en hun partners en familieleden in wetenschappelijk onderzoek en daarnaast tot uitgebreider verspreiden van de wetenschappelijke bevindingen. Het WTA is daartoe een goed platform.

Om dit verspreiden van kennis te onderstrepen ging een interessant en gevarieerd wetenschappelijk programma van start met acht lezingen over onderwerpen, variërend van neuroimaging, kijkgedrag, het verwerken van visuele informatie en de executieve controle bij mensen met autisme tot de medicamenteuze behandeling van kinderen en jongeren met autisme. Ook dit jaar was de opkomst bij de al om 8.30 uur beginnende educatieve lezingen over ABA, Applied Behavior Analysis, en partner-relatietherapie opvallend groot. Bij zo’n informatief congres blijft het moeilijk om een goed overzicht te bieden, maar in deze bijdrage willen we graag een impressie van de dag geven.