Van de redactie

Van de redactie

Productgroep WTA 2010-2
2010
Gratis

Omschrijving

Geachte lezers,

Met name de laatste paar jaar hebben promovendi van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten het WTA benut om hun empirische bevindingen te presenteren aan een lezerspubliek dat breed opgebouwd is: professionals werkzaam in de zorg, opvoeders van kinderen met autisme en ervaringsdeskundigen, kortom het lezersbestand van het WTA. Bedoelde promovendi wisten het hoofdstuk ‘Discussie’ van hun these als uitgangspunt te benutten voor een gedegen en informatieve bijdrage. De redactie juicht dit fenomeen van harte toe. Promoveren betekent niet alleen het zich goed kunnen bewegen in eigen vakkringen maar ook van daaruit naar buiten kunnen treden om de feiten en inzichten vooral daar te bespreken waar het uiteindelijk hoort namelijk de mensen die het betreffen. Het WTA promoot wetenschappelijk onderzoek wat mede moge blijken uit de jaarlijkse prijs voor de meest gewaardeerde bijdrage en de daaraan verbonden gelegenheid tot het uitpreken van een openbare rede tijdens het Nationaal Autisme Congres.