De ontwikkeling van Joint Attention en vroeg sociaal-communicatief gedrag bij kinderen met een autismespectrumstoornis

De ontwikkeling van Joint Attention en vroeg sociaal-communicatief gedrag bij kinderen met een autismespectrumstoornis

Productgroep WTA 2010-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Joint Attention is een belangrijke vaardigheid in de ontwikkeling van jonge kinderen, welke ook invloed heeft op de ontwikkeling van taal,Theory-of-Mind en communicatie. Deze vaardigheid ontwikkelt zich in de eerste twee levensjaren van het kind, met een belangrijke ontwikkelingsstap rond de leeftijd van negen maanden, wanneer kinderen het vermogen tot triadische Joint Attention ontwikkelen.

In de literatuur zijn er verschillende definities bekend van Joint Attention, die elkaar ook grotendeels overlappen. Door middel van voorbeelden en foto’s wordt getracht hier meer duidelijkheid in te scheppen. In dit artikel wordt niet alleen stilgestaan bij Joint Attention, maar ook bij de voorlopers daarvan en ander verwant gedrag. Deze verzameling aan vaardigheden wordt omschreven als het vroeg sociaal-communicatief gedrag van kinderen. De chronologische ontwikkeling van deze vaardigheden bij zich normaal ontwikkelende kinderen van nul tot twee jaar wordt in een overzicht weergegeven. Als laatste wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van vroeg sociaal-communicatief gedrag bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Uit literatuuronderzoek blijkt dat deze kinderen zowel in de voorlopers van Joint Attention als in de ontwikkeling van de eigenlijke Joint Attention vertraagd zijn.