Effectiviteit van Mindfulness based Stress Reduction bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Effectiviteit van Mindfulness based Stress Reduction bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Productgroep WTA 2010-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn niet te genezen, maar er bestaan wel interventies. De lijdensdruk van volwassenen met autisme uit zich vooral in depressieve klachten en de neiging tot rumineren (herhaaldelijk overdenken). Er is weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van behandeling op de lijdensdruk van volwassenen met ASS. ‘Mindfulness’ is een relatief nieuwe vorm van behandeling waarmee bij verschillende patiëntengroepen in het oog springende resultaten zijn behaald, met name bij de behandeling van recidiverende depressies. Mindfulness is een gestructureerde therapie die weinig vaardigheden vergt op het gebied van de communicatie en theory of mind. Om deze redenen lijkt deze therapie bij uitstek geschikt voor volwassenen met ASS. Uit de onderhavige pilot-studie blijkt dat volwassenen met ASS na de Mindfulness based Stress Reduction groepstherapie minder somberheidsklachten en negatief affect ervaren en minder rumineren. Op het gebied van positief affect is geen significante verbetering geconstateerd.