Jeugd-geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs

Jeugd-geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs

Gratis

Omschrijving

Vooronderzoek internationale verplichtingen, Nederlandse wet- en regelgeving en de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk

Defence for Children en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) constateren dat er in Nederland een probleem is met het bieden van jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) aan
kinderen en jongeren en de samenwerking van deze sector met het onderwijs. De jeugd-GGZ blijkt niet voldoende ingebed in de zorgstructuur van het onderwijs waardoor kwetsbare kinderen en jongeren niet de benodigde zorg en onder-steuning krijgen. Aan welke verplichtingen moet Nederland op dit gebied eigenlijk voldoen, hoe is de GGZ voor kinderen en jongeren in Nederland juridisch geregeld, hoe werkt dat in de praktijk en (hoe) kan het beter? Om de samenwerking van de jeugd-GGZ met het onderwijs te analyseren en te bezien hoe deze doelgericht kan worden verbeterd, zijn de twee organisaties begin 2020 gestart met een voorstudie die is gesubsidieerd vanuit het programma GeestKracht van FNO.

De resultaten van het vooronderzoek zijn neergelegd in dit rapport ‘Vooronderzoek Jeugd-geestelijke gezond-heidszorg en het onderwijs’.

Het gaat daarbij om een verkenning van enerzijds de internationale verplichtingen en de Nederlandse wet- en regelgeving en anderzijds de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk en kansrijke aanpakken die benut kunnen worden bij vervolgactiviteiten.