Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het maken van een verkeerde studiekeuze, maar ook het hebben van andere verwachtingen over de opleiding en onvoldoende motivatie door een verkeerd beeld van de opleiding zijn de meest genoemde redenen om te stoppen met een opleiding (Broek et al., 2017), ook onder studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (Broek et al., 2013). De genoemde factoren rond uitval duiden op een onvoldoende doordachte studiekeuze. Ondersteuning bij de studiekeuze en het vinden van een passende opleiding is dan ook een topprioriteit onder de maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen (Sanders et al., 2010). In deze bijdrage speciale aandacht de cursus Kieskeurig, die jongeren met ASS daarbij ondersteunt.

Achtergrond voor de ontwikkeling van een keuzecursus

Het kiezen van een vervolgopleiding is niet gemakkelijk. Er zijn in Nederland meer dan 1500 vervolgopleidingen. Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van een groot aantal opties leidt tot demotivatie en minder tevredenheid over de gemaakte keuze (Iyengar & Lepper, 2000). Een grote hoeveelheid aan studieopties kan daarom, in combinatie met andere factoren, leiden tot keuzestress en/of het maken van verkeerde keuzes. Ruim 40% van de leerlingen in Nederland geeft aan redelijk veel tot heel veel last te hebben van keuzestress; ze hebben spanning omdat ze twijfelen over welke vervolgopleiding te kiezen en ze hebben het gevoel dat ze de situatie niet meer aan kunnen (1Vjongerenpanel, 2016).