Auteurs

336 producten gevonden.
Begaafd doch beperkt

Begaafd doch beperkt

Drs. M. Edrisi Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe

Dit artikel beschrijft de problemen die mensen met een Autismespectrumstoornis kunnen hebben binnen hun werksituatie. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze persoonlijkheidsvragenlijsten en een formele...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-2
Shared Time

Shared Time

Kathinka Poismans

In sociale interactie is gezamenlijke tijdsbeleving noodzakelijk. Deze gezamenlijke tijdsbeleving vindt zijn basis in het synchroon kunnen beleven van een puls. Zonder deze gezamenlijke beleving kunnen actie en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Psychiatrische comorbiditeit in een klinische populatie van adolescenten met een autismespectrumstoornis

Psychiatrische comorbiditeit in een klinische populatie van adolescenten met een autismespectrumstoornis

Drs. A . van der Sijde

Epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van psychiatrische comorbiditeit bij mensen met een autismespectrumstoornis is vrijwel niet voorhanden. Het meeste onderzoek is verricht in klinische populaties en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Probleemgedrag overdag en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking met en zonder ASS

Probleemgedrag overdag en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking met en zonder ASS

Drs. C.E.M. Calmes-van der Schot

Een eventuele relatie tussen gedrag overdag en slaapgedrag is onderzocht bij 50 mensen van wie 25 mensen met een verstandelijke beperking plus een autismespectrumstoornis en 25 mensen met alleen een...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Hechting en diagnose ASS bij echtparen

Hechting en diagnose ASS bij echtparen

Henk Walder

De erkenning van de diagnose ASS door beide partners bepaalt binnen de relatietherapie de focus van behandeling. Deze erkenning is sterk afhankelijk van de veilige versus onveilige hechtingservaringen van ieder...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Arbeid en autisme: enige gegevens, inzichten en anekdotes

Arbeid en autisme: enige gegevens, inzichten en anekdotes

C. Weber

De redactie van het WTA laat met enige regelmaat congressen opnemen die voor de lezer van belang kunnen zijn. De geluidsdragers die op deze manier binnenkomen vormen doorgaans integrale verslagen van zo’n...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2009-1
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking

Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking

Dominique Lubbers Sanne Rooijakkers Serana Wahlen

Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking is een lastig fenomeen. Waarom vertonen juist deze kinderen zelfverwondend gedrag en wat kunnen begeleiders doen om...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 87 - 2009
Serious gaming met multi-touch interactie in het onderwijs

Serious gaming met multi-touch interactie in het onderwijs

Maarten van Veen

In 2005 zijn meerdere onderwijsvernieuwingen doorgevoerd welke vallen onder de gezamenlijke noemer “het nieuwe leren”. Vanuit het basis en middelbaar onderwijs is er veel kritiek op de onderwijs...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-3
Ontlastingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS)

Ontlastingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS)

Els van Everdingen

Encopresis ook wel fecale incontinentie of ontlastingsincontinentie genoemd, is een bekend kinderpsychiatrisch, kindergeneeskundig en psychologisch probleem bij kinderen. In 80% is achterliggend sprake van...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-3
Normaal tot hoogbegaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis

Normaal tot hoogbegaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis

Drs. J.M. (Anne) In ’t Velt — Simon Thomas Dr. A.J.J. (Audrey) Mol

Hoewel er de laatste jaren steeds meer bekend is geworden over autismespectrumstoornissen bij volwassenen, zijn vrouwen tot nu toe een onderbelichte subgroep gebleven. Uit de schaarse literatuur komt naar voren...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2008-3