De voordelen van een kennisinfrastructuur voor ASS

De voordelen van een kennisinfrastructuur voor ASS

Productgroep WTA 2012-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Meer verbinding tussen het werk van de hulpverleners uit de praktijk en het academische onderzoek naar autismespectrumstoornissen komt de behandeling en begeleiding van mensen met ASS ten goede. Dit vraagt om een versterking van de kennisinfrastructuur voor autisme, concludeert de Gezondheidsraad in zijn recent verschenen advies.1 Op dit moment vindt op verschillende plekken onderzoek plaats naar autisme, zoals in universitaire medische centra. Dit onderzoek is vooral fundamenteel van aard. Ook in praktijkinstellingen vindt onderzoek plaats, maar dat is sterk versnipperd, moeilijk te financieren en klein van omvang. De Gezondheidsraad beveelt aan twee academische werkplaatsen in te richten voor onderzoek naar autisme. Daarin werken praktijk, en wetenschap samen. Dat helpt de kwaliteit van het praktijkonderzoek te verbeteren en maakt het gemakkelijker om de uitkomsten van (academisch) onderzoek te laten doordringen tot de hulpverlening. Verder beveelt de raad aan een zogenoemde werkgemeenschap op te richten voor professionals en autismeonderzoekers. Daarin kunnen zij de resultaten van onderzoek bespreken en ideeën voor nieuw onderzoek uitwisselen. Dat stimuleert de aansluiting tussen vraag en aanbod van onderzoek en bevordert de implementatie van de uitkomsten. Dit is bij uitstek een taak voor het veld zelf.