Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding

Productgroep WTA 2012-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

"De Gezondheidsraad bracht in 2009 een rapport uit met de titel: 'Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders'. Daarmee plaatst de Raad het autisme in de levensloop: je hebt het als kind, als adolescent, als volwassene en ook nog als oudere. In elke levensfase ziet het autisme er echter anders uit en zijn de vragen waar je mee te maken krijgt anders. Wat betekent het autisme voor school, voor werk, voor wonen, voor vrije tijd, voor vriendschap en voor relaties door de jaren heen? Hoe kun je voorkomen dat je een leven lang afhankelijk bent van professionele hulp? Wat heb je nodig om steeds meer zelf de regie te kunnen voeren over je eigen leven? Maar ook: hoe kunnen de muren tussen welzijn en zorg worden geslecht, en versnippering van de hulpverlening worden tegengegaan als het nodig is om de ondersteuning tijdelijk op te schalen naar intensievere vormen van zorg? En hoe voorkom je dat een grote nadruk op zelfredzaamheid en participatie leidt tot te hoge verwachtingen, met als resultaat dat de persoon met autisme zich door de hulpverlening in de steek gelaten voelt?”
Zo begint dr. Jan-Pieter Teunisse zijn inleiding op een workshop die hij hield ter gelegenheid van het 12e Nationaal Autisme Congres op 16 maart 2012 te Rotterdam. In die workshop ging hij op zoek naar antwoorden op deze vragen.