Interactieve tekentest meet wederkerigheid bij ASS

Interactieve tekentest meet wederkerigheid bij ASS

Productgroep WTA 2019-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De interactieve tekentest (IDT) is een nieuwe test ontwikkeld in de klinische praktijk. De test meet de kwaliteit van wederkerig gedrag bij een kind tijdens spontane interacties met de onderzoeker. Het vaststellen van beperkingen van wederkerig gedrag is belangrijk bij het diagnosticeren van ASS (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013). In mijn proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek met het instrument. De betrouwbaarheid en validiteit van de IDT zijn redelijk tot goed en duidelijke verschillen zijn aangetoond in de kwaliteit van wederkerig gedrag tussen groepen met en zonder ASS. Met name het meewerken aan initiatieven van de onderzoeker is, ongeacht leeftijd en IQ, beperkt bij de groep met ASS. Jongens en meisjes zonder ASS presteerden hetzelfde. Echter, in de groep met ASS was de kwaliteit van wederkerigheid bij de meisjes beter dan bij de jongens maar nog altijd minder vergeleken met de deelnemers zonder ASS. Door het non-verbale karakter van de IDT en het niveau van vereiste wederkerigheid is de test ook inzetbaar bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (WISC IQ 50-85) en anderstaligen. De eerste onderzoeksresultaten bij volwassenen en met een digitale versie van de test zijn veelbelovend.