Complexe systemen rondom autisme

Complexe systemen rondom autisme

Productgroep WTA 2019-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel bespreken we de uitkomsten en conclusies van het promotieonderzoek van de projectgroep Levensloop binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA): REACH-AUT1. Samen met een kenniskring van ervaringsdeskundigen met autisme, professionals en clinici uit het autismeveld hebben we vier jaar lang onderzoek gedaan naar complexe systemen van risico- en succesfactoren rond de kwaliteit van leven van mensen met autisme. Waar de zoektocht naar zogeheten biomarkers voor autisme wijdverspreid is, zien we steeds meer publicaties waarin afgevraagd wordt of atypische ontwikkeling niet het product is van verschillen in input- en outputcombinaties, eigen aan het complexe systeem van de menselijke ontwikkeling. Dit promotieproject was dan ook gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden en implicaties die een complexe netwerkbenadering van psychologische fenomenen voor het onderzoek naar autisme zou kunnen hebben.