Auteurs

2 producten gevonden.
Factoren rond gedragsproblemen bij ASS

Factoren rond gedragsproblemen bij ASS

Kirstin Greaves-Lord Annemiek Landlust Jeanet Landsman Inge van Balkom Emma van Daalen Ingrid Kruizinga

Op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen en diepte-interviews kwam naar voren dat gedragsproblemen bij jongeren/jongvolwassenen met autisme samenhangen met een complex aan factoren op micro-, meso- en...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2022-2
Autisme anders bekeken: Een 'embodiment' benadering

Autisme anders bekeken: Een 'embodiment' benadering

Annika Hellendoorn Lex Wijnroks Emma van Daalen Paul Leseman

Er is een trend in de psychologie gaande die ook is doorgedrongen in de theorievorming en het onderzoek naar autismespectrumstoornissen (ASS): het cognitivisme. Deze stroming heeft tot doel het openen van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2013-3